University of Zagreb
School of Human and Social Sciences
10000 Zagreb
Ivana Lučića 3

 
   EditRegion1

Bookmark and Share


(osobni)


(Anthropology@FFZG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Opis kolegija

Ne bojte se. Nećete sve ove tekstove morati pročitati. Riječ je o tekstovima koji bi Vas htjeli potaknuti da vlastita putovanja - fotografije i refleksije s putovanja stavite na papir. Krenut ćemo s idejama prema ostvarenjima. Od teorija prema putopisima. Od razloga za putovanje, preko doživljaja, do sjećanja. A "prava" sociologija doći će tek kasnije. Od studenata osim sudjelovanja na nastavi tražim da napišu jedan putopis, i/li održe jednu foto-prezentaciju u kojoj će osim subjektivnih doživljaja i motiva opisati naknadne dojmove; putopis u kojem će oblikovati stavove o izabranoj destinaciji, o turizmu dotične regije, te usporedbom s nekim sličnim problemom ili destinacijom u Hrvatskoj procijeniti prijedloge poboljšanja turističke ponude ili sociokulturne sredine. Ili u kojem će jednostavno pružiti zanimljivu sliku o drugim ljudima i krajevima svijeta.

Syllabus 1

Syllabus 2

Nastavne jedinice

 
 
 
 

Sociologija turizma

 

 

Uvod (Darko Polšek)

Uvod u sociologiju (2)

Uvod u sociologiju turizma (predgovor u Skripti)

Vrste objašnjenja u društvenim znanostima

Osnovni tekstovi sociologije turizma:

Alain de Botton: Umijeće putovanja (hrv.) 1 (MSWord) 2 (eng)

Eric Cohen: Sociologija turizma

Eric Cohen: Tko je turist?

Yvette Reisinger: Internacionalni turizam. Kultura i ponašanje (Udžbenik na engleskome)

Hans Magnus Enzensberger: Jedna teorija turizma

Louis Turner & John Ash: Zlatne horde

Valene Smith: Domaći i gosti

Dean MacCannell: Nova teorija dokoličarske klase

Dean MacCannell: Orange County, Yugoslavia

John MacKenzie: Carstva putovanja

Dennison Nash (ed.): Studij turizma. Antropološki i sociološki počeci (Udžbenik na engleskome)

John Urry: Važnost vizualnoga u turizmu

 

Powerpoint prezentacije:

Sociologija turizma (osnovni)

Montaža atrakcija

Primjer mikrosociološke (turističke) analize

Primjer makrosociološke (turističke) analize

Trendovi u turizmu 1

Trendovi u turizmu 2

Vrste objašnjenja u društvenim znanostima (1) (2) (3) (4)

Putopis Peru

Putopis Španjolska

 

Povijest i povijest turizma

Loike Lomnie: Turizam u doba cara Augusta

Jill Stewart: Evolucija turizma

Peter Stachel: Polu-orijentalno, polu-kolonijalno. Turizam u Dalmaciji u vrijeme Habsburga

Ibn Batuta: Turkmenstan

Herodot: Babilon

Herodot: Egipat

Mary Beard: Parthenon

Pitanja za vježbu

 

Kako nas drugi vide?

Bill Bryson: Jugoslavija (Ni tu, ni tamo - cijelo)

Ines Sabalić: Nisam poljubila kuharicu

Alberto Fortis: Po Dalmaciji

Rebecca West: Crno janje, sivi sokol 2. 3. 4. 6.

Robert Kaplan: Balkanski duhovi

Wladimir Kaminer: I ta stvar... sa samostalnošću... (njemački)

Evelyn Waugh: Dubrovnik, Kotor (engleski)

Paul Theroux: Liburnijom do Zadra (engleski)

Pitanja za vježbu

 

Kako mi vidimo druge?

Marko Polo: Milion

Matko Peić: Skitnje; Europske skitnje (Nizozemska)

Željko Malnar & Borna Bebek: U potrazi za staklenim gradom (Afganistan)

Davor Rostuhar: Dogon (NG)

Dobroslav Arneri: Kuvajt

Mladen Joka: Pijescima i gradovima Sirije (1) (2)

Mladen Joka: Libanon

Lara Černicki: Sjeverom Španjolske

Boris Veličan: Odavde do Tralala ("Put svile", odlomak)

Jasminka Lažnjak: Slučajni turist u Keniji i Tanzaniji

Mladen Klemenčić: Kavkaska kiselica

Brigita Dielacher: Posjet rodbini u Sudanu

Ivan Salečić: Egipatski kapričo

Darko Polšek: Virginia (vidi desno)

Darko Polšek: Sorrento (vidi desno)

Darko Polšek: Kapadokia (vidi desno)

Vidi blog "Putopisi" iz različitih krajeva svijeta

Pitanja za vježbu

 

Putopisi kao sredstvo spoznaje ("Kako drugi vide druge")

Jon Krakauer: Bez daha (Mt. Everest, odlomak)

Thomas Friedman: Svijet je ravna ploča (odlomak)

Bill Bryson: Rim (iz knjige: Ni tu, ni tamo)

Bill Bryson: Bilješke s malog otoka (Engleska, odlomak)

Bill Bryson: Istanbul (iz knjige: Ni tu, ni tamo)

Ryszard Kapuscinski: Šahinšah (Iran) (1)

Ryszard Kapuscinski: Putovanja s Herodotom

Anne Applebaum: Između istoka i zapada (Poljska)

Robert Kaplan: Krajevi svijeta (Uzbekistan)

Alma Guillermoprieto: Don't Cry for Me Venezuela

William Dalrymple: U medresama (Pakistan)

Binyavanga Wainaina: Kako pisati o Africi

Decca Aitkenhead: Lovely Girls, Very Cheap (Tajland)

 

Priče/romani kao sredstva spoznavanja "drugih kultura i osoba"

Kako birati destinacije?

Vodiči kao sredstva spoznavanja. "Kako nas drugi vide"

Dorling Kimbersley

Blue Guide (1)

Frommer

Rough Guide

Michelin Guide

Pitanja za vježbu

 

Specijalizirani vodiči, časopisi i knjige

Elektronski geografsko-turistički i kulturni vodiči

Turistički letci (razlika informiranja i spoznavanja)

Reklamni filmovi (informiranje i propaganda)

Dokumentarni filmovi kao sredstva spoznavanja

Igrani filmovi kao sredstva (turističkog) spoznavanja, informiranja i marketinga

Pitanja za vježbu

 

   
 
 
 
MY DESTINATIONS
MY TRAVELLOGUES
 
 
          Page was created in March 2010. dpolsek@gmail.com