Životopis

Mačak Đuro
Rođen sam u Zagrebu u obitelji podrijetlom iz okolnih područja sjevernozapadne Hrvatske (i zato mi je rodni jezik kajkavsko narječje hrvatskoga). Srednju školu i fakultet završio sam u Kanadi (Torontu), gdje mi je otac bio liječnik. Diplomirao sam talijanistiku i antropologiju na Sveučilištu York u Torontu u lipnju 1978. Od travnja 1979. radio sam kao istraživač u Zagrebu, u Institutu za migracije i narodnosti (tj. do 1985. u prethodniku Instituta, u Centru za istraživanje migracije). U rujnu 1979. boravio sam u Švedskoj na studijskoj misiji (u sklopu programa OECD-a), te u prosincu iste godine upisao sam postdiplomski studij iz opće sociologije u Ljubljani (Fakultet za sociologiju, političke znanosti i novinarstvo, današnji Fakultet društvenih znanosti). Godine 1986., proveo sam više mjeseca u Institutu za ekonomsku statistiku Sveučilišta u Urbinu (Italija). Magistarski rad, Promjene migracijske perspektive Italije, obranio sam u Ljubljani u rujnu 1986. Potkraj 1986. postao sam urednik Migracijskih tema, časopisa Instituta za migracije i narodnosti, i od 1991. do 2001. bio sam glavni i odgovorni urednika istoga časopisa (koji od 2000. izlazi pod nazivom Migracijske i etničke teme i ima status A1 u Hrvatskoj). U svibnju 1998. sudjelovao sam hrvatski predstavnik u organizacijskom odboru velikoga međunarodnog skupa "Povijesni izvori euroazijskih i sjevernoazijskih civilizacija", održanog u Zvenigorodu u Podmoskovlju u organizaciji Instituta za orijentalistiku (Институт востоведения), Ruske akademije znanosti. Doktorsku disertaciju, Migracije u drevnosti – prilog sociologiji migracije, obranio sam 22. rujna 2000. na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tekst sam znatno doradio i nadopunio u svojoj dosada najvažnijoj knjizi Drevne seobe (Školska knjiga, 2005). Posljednjih godina uglavnom se bavim sociohistorijskim, povijesnim, etnološkim i dakako antrolopoškim temama, i to poglavito iz starijih razdoblja. Objavio sam stotinjak znanstvenih i stručnih radove iz, sociolingvističkih, suvremenih ekonomskih, socioloških, povijesnih i antropoloških tematika. Uredio sam i dvije knjige: Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja (Zagreb, 1998) i Etničnost i povijest (Zagreb, 1999). Od 1. lipnja 2010. godine stalno sam zaposlen na Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od stranih jezika govorim ruski, talijanski i engleski, i služim se francuskim i raznim slavenskim i romanskim jezicima. Oženjen sam za Veroniku Baljuk, i odgojili smo sina Alekseja Baljuka. Vjerojatno je najvažniji član naše obitelji mačak Đuro.