Home Home Home Home Home
 

Dobrodošli u raj skripti.

Trudio sam se i trudim se sakupiti skripte za Filozofski fakultet u e-obliku te vam ih ovako predstavljam

Zato vas molim !!!

Pošaljite mi sve skripte koje imate na skripte.ffzg@gmail.com i navedite ime predmeta za kojeg su skripte i one ce biti na ovoj stranici objavljene

Želim naglasiti da ne objavljujem seminarske radove

Cilj mi je sveobuhvatna baza podataka skripti za cijeli fakultet.

Legal Stuff - Ove skripte ne garantiraju prolazak ispita niti autor ovog site-a potiče učenje samo iz njih. skripte su najbolje kao dodatak glavnoj literaturi i služe za ponavljanje i rekapitulaciju gradiva

Zadnje promjene

18.2.2007

Dodane skripte iz novije Hrvatske književnosti, Jezika i pisma svijeta, Hrvatske povijesti novog vijeka, Ukrajinske književnosti ( 1. semestar) i kulture i civilizacije Ukrajine.

27.11.2006

Dodane skripte iz Hrvatske renesansne književnosti, nacionalne arheologije, Rimske književnosti , teorije književnosti, svjetske povijesti 20 stoljeća, povijesti srednje i jugoistočne Europe u 20 stoljeću. Skripte za Ukrajinsku gramatiku i Ukrajinsku književnost 20 stoljeća, Dodane skripte iz pedagogije za prof. Palekčića te skripte iz informacijske građe i djelatnosti , teorije klasifikacije te skripte iz Američkog društva (za angliste)

17 .9. 2006

Dodane skripte za Didaktiku, Sociologiju roda, Svjetsku povijest u 19 stoljeću, Povijest Srednje Europe u 20 stoljeću, Tabela za Rumunjsku povijest novog vijeka, skripte za psihologiju odgoja i obrazovanja, dodano još pojmova u mali pojmovnik za povijest. Još skripti iz sintakse francuskog jezika, semantike engleskog jezika i engleskog klasicizma i neoromantizma

9.7.2006

Dodane skripte iz Zaštite spomenika, 3 dodatne skripte za Povijest srednje i jugoistočne Europe u 19. stoljeću, Povijest srednjeg vijeka, Komparativne Mitologije, Računalnih mreža, Osnove komunikacijskih tehnologija, Klasifikacije, Leksikologije, Lingvistike govora, Psihoakustike te IPA karta

19.5.2006

Dodane knjige Bogatstvo Nacija od Adama Smitha i Porijeklo Vrsta od Charlesa Darwina. Na engleskom jeziku. Uživajte u čitanju

18.5.2006

Dodane skripte iz Starije britanske književnosti, Hrvatske povijesti u 20. stoljeću, Povijesti svijeta nakon prvog svjetskog rata do 1956, skripte Mirovnog ugovora u Versaille-u

17.5.2006

Dodane skripte za Povijest srednje i jugoistočne europe u 19. stoljeću, skripte iz Provincijalne arheologije, Ranokršćanske arheologije, pitanja iz Željeza (arheologija), skripta iz Govorništva

10.1.2006

Dodan Ep o Gilgamešu i druge priče meniju knjige

Dodane skripte iz Baza podataka, Uvoda u Etnologiju, Pedagogije, Računalne Lingvistike, Umjetne Inteligencije, Metodike Povijesti, Povijesti starog Egipta, Malog pojmovnika stare Povijesti, Organizacije znanja, Vježbe iz matematike i Opća teorija baštine , Oblikovanje informacijskog sustava, Osnove organizacije građe, Uvod u antropologiju i Povijest informacijskog sustava

Sve Zahvaljujući Ivanu Brajčiću koji je mi je proslijedio skripte sa svog sita sa skriptama

20.12.2005

Dodana pitanja iz Organizacije znanja, osnovni poda(t)ci iz Kriptologije, pitanja za Stančića (povijest), skripte iz leksičke funkcionalne gramatike i generativne gramatike profesora Tepeša.

23.11.2005

Dodane skripte iz starije Hrvatske književnosti, književnosti Baroka, književnosti Prosvjetiteljstva, književnosti Humanizma, skripte iz 1 kolokvija osnova informacijske tehnologije.

17.11.2005

Dodane skripte iz arhelogije - Brončano doba i kulture Neolitika i Eneolitika , skripte iz metodike nastave, urbane sociologije, metoda istraživanja, Kineske riječi mjere i neka pitanja za Povijest srednje i Jugoistočne Europe u 20 st.

15.11.2005

Dodane skripte iz Francuske fonetike, Francuske leksikologije i semantike, Teorijskog proučavanja talijanske književnosti te jedne skripte za prof. Biti i jedne za prof. Koščec.

10.11.2005

Dodane skripte iz svjetske povijesti 19 stoljeća, neka pitanja za Hrvatsku povijest ranog srednjeg vijeka, Sociologije prava, Sociologije organizacije, Pedagogije, Metodike nastave Hrvatskog jezika, Metodike knjizevnog odgoja i obrazovanja

8.11.2005

Dodane skripte iz Psihologije odgoja i obrazovanja za profesora Pavlinu, hvala Džinovski

Promjenjeni linkovi na zaglavlju ThnX JERE

2.11.2005

Dodane skripte iz Egipatske mitologije, Zaštite podataka, Klasične arheologije, povijesti srednje i jugoistočne europe u 20. stoljeću i još jedne skripte iz didaktike

27.10.2005

- Dodana nova skripta iz Sociologije politike, Filozofski članci o političkim idejama velikih filozofa. Skripte za poetiku i povijest Hrvatskog jezika!

26.10.2005

- Dodane nove skripte iz Didaktike i Hrvatske povijesti u razvijenom i kasnom srednjem vijeku(Raukar)

- Promjenjen vizualni izgled

- Dodan dio sa knjigama!

- dodan link na stranicu sa skriptama za psihologiju - stup