Home Home Home Home Home
 

Legal mumbo jumbo - Ove skripte ne garantiraju prolazak ispita niti autor ovog site-a potice učenje samo iz skripti. Skripte služe kao dodatak glavnoj literaturi te za ponavljanje i rekapitulaciju gradiva

Povijest

Štefanec Hrvatska povijest novog vijeka - 37 strana - THNX Sabre

Grgin Srednji vijek - 60 Strana THNX Mili

Agičić Svjetska povijest u 19 stoljeću više skripti ThNX M.B. , Gordana, Krešo

Svjetska povijest 20.stoljeca 3 skripte Thnx Pac , E-Tolnaj, Jura x 5

Mirovni ugovor u Versaille-u 6 strana ThnX E-Tolnaj

Hrvatska u 20. stoljeću (do 1945) 35 strana Thnx E-Tolnaj

Moacanin Hrvatska povijest od 16. do 18.stoljeca 66 strana Thnx Džinovski

Petar Korunic povijest srednje i jugoistocne Europe u 19 stoljecu Skripta iz Taylora 5 skripti Thnx Pac & Red

Prlender Povijest srednje i jugoistocne europe u srednjem vijeku 52 strane Thnx Džinovski

Šoljan Povijest srednje i jugoistocne europe u 20.stoljecu više skripti Thnx Sajla, Krešo, Gordana, Jura , Yo

Grgin Rumunjske zemlje i Bugarska u srednjem i ranom novom vijeku 2 skripte Thnx Džinovski & Gordana

Raukar povijest Hrvatske u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 20 strana Thnx M. J.

Egipatska mitologija 34 strane

Neka pitanja za Hrvatsku povijest ranog srednjeg vijeka THnx Krešo

Metodika Povijesti - više skripti Thnx Red

Povijest starog Egipta 74 strane ThnX MJ & Braja

Mali pojmovnik stare povijesti 68 strana ThnX MJ & Braja & Gordana

Stančić ispitna pitanja 1 strana

Kroatistika

Novija Hrvatska književnost više skripti - thnx Anonimni&Ante

Jezici i pisma svijeta za kolegij Teorija jezika prof. Jelaske, za bolonjce - 5 strana tHnX Lil

Biti Svjetska Knjizevnost 84 strana

Biti Uvod u teoriju književnosti 46 strana ThnX V. P.

Metodika književnog odgoja i obrazovanja 63 strane

Metodika nastave Hrvatskog jezika 58 strana

Hrvatska renesansna književnost 11 strana Thnx Tina

Biti Poetika 8 strana Thnx R. F.

Frančić povijest Hrvatskog jezika 9 strana Thnx R. F.

Humanizam 8 strana tHNX Krešo

Barok 24 strane Thnx Krešo

Prosvjetiteljstvo 16 strana THNX Krešo

Starija Hrvatska knjizevnost 19 strana Thnx Krešo

Leksikologija (Samardžija) 8 strana ThnX Red

Filozofija

Političke ideje 50 strana - Thnx R. F.

Političke ideje filozofa: Machiavelli, Rousseau, Kant, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Federalist, Sieyes, Tocqueville, Burke, Mill, Marx, Hegel!

Nietzsche - o korisnosti i stetnosti povijesti za život 11 strana (dva članka) Thnx R. F.

Augustinova država 7 strana Thnx R. F.

Fukuyama Kraj povijesti 3 strane Thnx R. F.

Jacques Maritain 5 strana Thnx R.F.

Informatologija

Tudman Organizacija znanja više skripti + pitanja

Informacijska građa djelatnosti i ustanove 29 strana Thnx Rejč

Leksikologija 9 strana THNX Steevitza

Osnove Komunikacijske tehnologije 29 strana THNX Wert

Računalne mreže 19 strana THnX Wert

Lopina Zaštita podataka 10 strana thnx S. K .

Lopina Kriptologija - osnovni poda(t)ci THNX Dare

Osnove informacijske tehnologije skripte + pitanja sa kolokvija tHNx Braja & Šamec

Tepeš Računalna lingvistika 21 strana ThnX Braja

Tepeš Leksička funkcionalna gramatika (dvije skripte) THNX Dare

Tepeš Generativna gramatika (dvije skripte) Thnx Dare

Tkalac/Lopina Umjetna inteligencija ThnX Braja

Baze podataka - osnovni pojmovi 18 strana ThnX Braja

Tepeš Vježbe iz Matematike THNX Braja

Tkalac Oblikovanje informacijskog sustava 2 skripteTHNX Braja

Osnove organizacije građe 2 skripte THNX Braja

Povijest informacijskog sustava 23 strane THNX Braja

Teorija klasifikacije - pitanja 3 strane Thnx Rejč

Sociologija

Pusić Sociologija politike 82 strane (razlicite skripte) Thnx M. B.

Urbana sociologija 6 strana Thnx Krešo

Metode istraživanja (različiti tekstovi) thnx Krešo

Sociologija organizacije 25 strana Thnx Krešo

Sociologija prava 13 strana Thnx Krešo

Galić Sociologija roda 4 strane THNX Gordana

Romanistika

Francuska leksikologija i semantika 13 strana THnX N. B.

Francuska fonetika-2.semestar 21 strana ThNX N. B.

Koščec francuski jezik i književnost - Evolution du roman XVIII siecle 31 strana ThnX N. B.

Sintaksa francuskog jezika 10 strana Thnx Nina

Arheologija

Klasična Arheologija 143 strane

Provincijalna arheologija više skripti 63 strane ThnX Mikey

Ranokršćanska arheologija 18 strana ThnX Mikey

Brončano doba 9 strana thNX Demetra

Kulture neolitika i eneolitika 15 strana thnx Demetra

Neka pitanja iz Željeza 2 strane ThNx Mikey

Neki odgovori iz nacionalne arheologije 1 strana Thnx Rankec

Fonetika

Govorništvo - skripta za fonetiku 25 strana THnX Pletikosa

Psihoakustika - Bakran - 63 strane THNX Kiki

Lingvistika govora - Vuletić - 202 strane 2 skripe THNX Kiki

Tablica IPA-e za prof. Horgu i prof. Varošanec-Škarić THnX Kiki

Etnologija

Komparativna Mitologija - Belaj 202 strane THNX Pierre

Uvod u Etnologiju - Belaj 6 strana Thnx Braja

Etnologija - zaštita spomenika 28 strana - 2 skripte THNX Vida

Engleski jezik

Stara britanska književnost 67 strana ThnX Sanja

Američko društvo 28 strana Thnx K. P.

Semantika engleskog jezika 14 strana Thnx Nina

Engleski klasicizam i neoromantizam 35 strana Thnx Nina

Geografija

Ruralna geografija 36 strana Thnx Jura

Geoekologija 132 strane Thnx Jura

Jugoistočna Europa 9 strana Thnx Jura

Ukrajinski jezik

Ukrajinska književnost 1. semestar 17 strana Thnx Ante

Kultura i civilizacija Ukrajine 24 strane THNX Ante

Ukrajinska gramatika 4 skripte Thnx Rejč

Ostali predmeti

Rimska književnost 17 strana Thnx Anđeo čuvar

Osnove teorije književnosti 25 strana Thnx Anđeo čuvar

Machiedo Teorijsko proučavanje Talijanske knjizevnosti 46 strana ThNX Iva

Psihologija odgoja i obrazovanja skripte i pitanja Thnx Džinovski & Gordana

Pedagogija 4 skripte Thnx Braja , Krešo & Rejč

Didaktika 3 skripte THNX Gordana & drugi

Metodika nastave 3 strane thnx Krešo

Kineske riječi mjere 2 strane Thnx Krešo

Opća teorija baštine 2 strane THNX Braja

Rudan - Uvod u Antropologiju 16 strana THNX Braja - ove skripte sam izgubio - ukoliko ih je netko skinuo molim ga da ih posalje na skripte.ffzg@gmail.com

Cilj mi je sveobuhvatna baza podataka skripti za cijeli fakultet.