Borislav Mikulić

Osobne web-stranice / Personal web pages

Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ul. Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb

[→Službena web stranica na Odsjeku za filozofiju / Official web page at the Department of Philosophy]


Profesionalna djelatnost

[Academic Work]

Istraživanja

[Current Research]

Izbor novijih publikacija

[Samples of recent work]

 

Životopis / Curriculum vitae

Bibliografija / Publications

Knjige / Books

[download]

Noviji stručni radovi / Recent scholarly articles

[download]

Kolegiji / Teaching Courses

Epistemologija / Indijska filozofija

Filozofska publicistika / Applied Philosophical Writing

[download]

Web zbirke / Web Collections

Tranzitorij 2007

Knjiga čitanja i zaborava

Media Pulp

Philosophy in Conception

or

‘Th(r)aumatizing’ Thought?

Studije, kritike, intervencije

“Znalac i lažljivac”

“Glasovi iz kante. McLuhan...”

“Čavrljavo srce. Zaziv Muza...”

“Glasovi, znoj i diskurs. FAK...”

“Revolucija i intervencija”

Jokastina svojta. Marx...”

“Politički nagon filozofije i njegove sudbine”

“Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje”

Teškoće s nirvânom

Intertekstualnost...i etička teorija subjekta

“Žižek i filmofilija” (1)

“Praxis i kulturni kontekst 60ih”

“Volja za sve...” (Interview)

Teatar.mp3

 


 Kontakt-Komentar

Ove web-stranice izrađene su i postavljene 2002. pomoću opreme iz donacije

zaklade Alexander von Humboldt, Bonn

This web site has been produced and posted in 2002 using equipment from a donation

by Alexander von Humboldt Foundation, Bonn