|Homepage|

|Knjiga čitanja i zaborava|

|Tranzitorij 2007|


Čavrljavo srce

Zaziv Muza u arhajskom epu, mit istine i postanak epistemičkog subjekta

(Prilog epistemologiji naracije)


 

 

 

Uvod

Hesiodova Teogonija i početak filozofije

I. Dio: Figure istine u arhajskom epu

1. Hesiod i umiljata goropad jezika

2. Metrika i retorički višak ‘ja’

3. Odisej ili politropija subjekta (Odiseja VIII)

4. Epifanija, mantika i noetička kritika

 

u: Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAKa. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti, Zagreb: Demetra, 2006. (download.pdf)

 

 

“Četiri modela i glava umjetnika”

(Picasso, 1934., Suite Vollard, (c) SPADEM)

 

 

 

II. Dio: Naracija i stvarnosni diskurs ‘počelâ’

1. Redanje pripovjednih početaka (Teogonija)

2. Kritika “hrasta i kamena”

3. Provala izravnosti (Poslovi i dani)

4. Zaziv pisma ... (Boj žaba i miševa)

Zaključivanje početka

 


|Homepage|

|Media Pulp|

|Tranzitorij 2007|