|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

English Version

 

 

 

 

Ured

Odsjek za filozofiju

Filozofski fakultet

Ul. Ivana Lučića 3

HR-10000 Zagreb

Tel. (+385 1) 6120-177

bmikulic@ffzg.hr

 

i/ili

Rendićeva 28b

HR-10000 Zagreb

Tel. (+385 1) 2312661

borislav.mikulic@zg.hinet.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografija

 

 

Aktualni profesionalni status

Redovni profesor pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Područja istraživanja i interesa

Epistemologija, filozofije jezika, praktička filozofija.

Povijest ideja zapadne filozofije (antička, moderna i suvremena), indijske filozofske tradicije.

Prevođenje i primijenjena filozofska publicistika.

 

Osobna povijest

Rođen 4. 2. 1957. u Račinovcima (općina Županja) djetinjstvo i dječaštvo proveo u Gunji, Orašju i Županji, u zimi 1970/71. preselio u Zadar, gdje sam završio gimnaziju  humanističko-jezičnog smjera. God. 1976. otišao na studij filozofije i germanistike u Zagreb (uz kraći povratak u Zadar i ponovo u Zagreb; studirao kao DAAD-stipendist u Münsteru; postdiplomski studij u Tübingenu. Radio u Zagrebu, Beogradu (1988-91) te ponovo u Zagrebu (1991-92), a potom u Tübingenu (1992-1999). Od 2000. ponovo stalno nastanjen u Zagrebu.

 

Povijest školovanja

U Zadru pohađao gimnaziju društveno-jezičnog smjera (njemački, talijanski, latinski; paralelno učio engleski i francuski). Maturirao 1976. Studirao filozofiju i germanistiku (1976-80) te starogrčki i indologiju (1978-82.) na filozofskim fakultetima u Zadru, Zagrebu, Münsteru i Tübingenu; diplomirao filozofiju i germanistiku 1983. s diplomskim radom iz indijske filozofije kod Rade Iveković. Postdiplomski studij iz filozofije završio na Filozofskom Fakultetu Sveučilištu u Tübingenu (1983-1987.) s doktorskim radom o Heideggerovoj kritici filozofije (1987.), mentori Klaus Hartmann† i Hans J. Krämer. Postdoktorsko usavršavanje (1992-1994) nastavio kod Hansa Joachima Krämera (antička filozofija i hermeneutika), Thomasa A. Szlezáka (antička filozofija) i Manfreda Franka (hermeneutika i filozofija jezika) na Filozofskom seminaru Sveučilišta u Tübingenu.

 

Profesionalna povijest

S profesionalnim radom otpočeo 1980. objavljivanjem prijevoda, autorskih tekstova i predavanjem njemačkog jezika na školi stranih jezika. Znanstvene, stručne i publicističke radove objavljivao kontinuirano u stranim i domaćim publikacijama.

Djelovao kao asistent i docent za antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1988-1991); pored antičke predavao također modernu i suvremenu te indijsku filozofiju.

U jesen 1991. dao otkaz na mjesto docenta na Filozofskom fakultetu u Beogradu zbog rata u Hrvatskoj; djelovao u Zagrebu kao prevodilac stručne literature iz društvenih i humanističkih znanosti i kao publicist (do danas).

1992.-1994. gostujući istraživač i predavač na Seminaru za filozofiju Sveučilišta u Tübingenu s projektom iz antičke i suvremene filozofije jezika, u suradnji s Hansom Krämerom i Manfredom Frankom (stipendist zaklade Alexander von Humboldt, 1992-1994).

Mlađi gostujući istraživač na Institute for Human Sciences u Beču (1995) s projektom iz primijenjene filozofije jezika (politički i ideološki diskurs zemalja u tranziciji).

1996-1999. istraživač Deutsche Forschungsgemeinschaft na vlastitom projektu iz suvremene filozofije jezika i epistemologije (problem metafore u formiranju racionalnog diskursa filozofije i znanosti), na Sveučilištu u Tübingenu, u suradnji s Manfredom Frankom.

U međuvremenu, 1996-1997., gostujući predavač za epistemologiju na postdiplomskom studiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani.

U travnju 2001. primljen u zvanje docenta za predmet Spoznajna teorija na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Preuzeo također nastavu na izbornom predmetu Indijska filozofija u okviru istoimene katedre; u veljači 2003. izabran u zvanje izvanrednog profesora za predmet Spoznajna teorija; u veljači 2007. izabran u zvanje redovnog profesora.

 

Ukupna stručna bibliografija (do 2006.) obuhvaća četiri autorske knjige, od čega tri kao izvorno pisana znanstvena rada, pedesetak većih i manjih studija, članaka, saopćenja sa skupova, komentarskih recenzija stručne literature, kritika i primijenjenih filozofskih eseja, objavljenih samostalno ili u zbirkama; također tridesetak prijevoda većih i manjih tekstova (knjiga, studija i članaka) te niz drugih stručnih i publicističkih radova (od čega tri web zbirke i jednu knjigu).

 

English

 


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|