|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

 

 

 

Izvorno u:

Bastard, br. 01, 1998, str. 78-85

v. također

Praxis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Kangrga, Izvan povijesnog događanja, 1997, Feral Tribune

 

AppleMark

 

 

 

 

 

 

 

Tramvaj zvan utopija

Mjesto lijevog diskursa

AppleMark

Bukureštanski prizor sa isječenom petokrakom iz zastave kao figura raskida s poretkom, kao prizor otvorenosti značenja povijesnog trenutka, koji je ujedno i rodno mjesto “diskursa analitičara”, odnosno trenutak “podudaranja entuzijazma mase i stava kritičkog intelektualca” (S. Žižek)[1] nije obilježio proces tranzicije ni u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije. Umjesto toga, prijelaz iz komunizama u nacionalne demokracije i u Sloveniji su kao i u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji — bez obzira na razlike u pretpovijestima i na različite uloge bivših vladajućih nomenklatura — izvele ideologije kontinuiteta koje su političkim procesima dale regresivan karakter povratka mitu tradicije. U toj nadaljevanki ne-revolucijskih prevrata iz komunizma u više ili manje nacionalistička društva našao je smrt i slovenski pokret za civilno društvo kao medijator između epoha i političkih formacija, kako danas konstatiraju njegovi ondašnji akteri poput Rastka Močnika i Tomaža Mastnaka.[2]

U tome bi mogao biti sadržan i razlog da se svaki diskurs povijesnog novuma pojavio uvijek samo u nekom ne-analitičkom, izvrnutom obliku od onog kako ga postavlja Žižek. U Hrvatskoj, u kojoj je ideologija nacionalno-kulturnog kontinuiteta zadobila možda najčvršće institucionalne oblike, reprezentativni “diskurs analitičara” pojavio se najprije u svom filozofski najšaljivijem vidu: kao apologija “autentičnog mitteleuropskog duha”, konzerviranog u malim nacijama, iz pera Alaina Finkielkrauta u ulozi antiprosvjetitelja na dvoru novog balkanskog autokratora. Drugi slučaj “entuzijastičkog diskursa” predstavlja (dvokratni) pokušaj jednog domaćeg, autohtonog nacionalnog intelektualca, pjesnika-filozofa-i-politika Vlade Gotovca, da nakon “nekritičke” faze politike uzvišenim kolektivnim emocijama, svoj habitus klerika zamijeni ulogom kritika, i to tako da kao nacionalist-disident ponovo “entuzijazmira” mase protiv krađe najvišeg nacionalnog dobra — Države. Ovdje će nas interesirati jedan drukčiji, treći slučaj obrata “podudarnosti intelektualca i mase” u suprotnost, slučaj lijevog hrvatskog intelektualca, emfatično anacionalno orijentiranog humanista.

Riječ je o davnašnjoj, u međuvremenu posve zaboravljenoj polemici između Milana Kangrge, jednog od triju najznačajnijih filozofskih predstavnika zagrebačke grupacije praksis, i jednog visoko pozicioniranog člana hrvatske partijske nomenklature (Josip Vrhovec) o političkoj vrijednosti “antibirokratskih mitinga” naroda. Na izjavu političara da “neće ulica krojiti politiku” filozof je reagirao pismom tadašnjem zagrebačkom tjedniku Danas: ciljajući upravo na birokratski kontrarevolucionarni karakter partijske vlasti nad društvom koji je godinama bio predmetom njegove filozofske kritike, filozof podsjeća na revolucionarni antibirokratski, emancipatorski potencijal naroda-na-ulici, u tradiciji velike Francuske revolucije, čija se proslava u Parizu 1989. nastavila drugim sredstvima od Leipziga i Berlina, preko Praga do Bukurešta.

Ova zaboravljena publicistička epizoda iz intelektualne biografije Milana Kangrge pokazuje se danas utoliko značajnijom što upravo to pismo — dakle dokument koji pokušava evocirati najznačajniji filozofski moment u historijskim događajima, otvorenost njihova povijesnog značenja — nedostaje u zbirci Kangrginih publicističkih intervencija u razdoblju 1989-1991. i 1995-1997. pod naslovom “Izvan povijesnog događanja” u izdanju Ferala.

Knjiga u svom prvom dijelu sadrži dva filozofska rada nepublicističkog karaktera (“Francuska revolucija i filozofija” iz 1989. te “Aktualnost Hegelova pojma običajnosti” iz 1988.), kojima pripada ključna uloga da rekapituliraju filozofsko-teorijsko težište Kangrgine pozicije i koji su pisani za stručne časopise i drugim povodima. Daljnji prilozi iz toga teoretičnijeg dijela, većinom su feljtonski napisi za riječki Novi list (tokom 1997.), pisani s izrazitom gestom filozofskog prosvjećivanja naroda protiv masovnog ideološkog zaglupljenja. Prilozi iz drugog dijela knjige, pod zajedničkim naslovom “Dokumenti jednog vremena” (intervjui i polemike u rasponu od 1990-91. i 1995-97.), nose izrazito reaktivan, obrambeni, mjestimice nervozno polemičan karakter te učestale autohistorizirajuće reminiscencije koje kulminiraju u završnom tekstu pod naslovom “Korčulanska ljetna škola (1964-74.) — Dokument”, koji prethodno nije objavljen.

Takav reaktivni karakter zbirke postaje razumljiv ako se ima u vidu da Kangrga piše u uvjetima nedostatka bilo kakve relevantne društveno-analitičke filozofske produkcije u Hrvatskoj. Ti uvjeti, u kojima akademsku elitu nacije iz konformističkog drijemeža do samozaborava sporadično (i sve češće) budi valjda samo telefonski poziv novinara, uvjeti su temeljite i sustavne ideološke čistke lijevog intelektualnog nasljeđa Hrvatske, i to ne samo iz njezine komunističke povijesti već, kao što pokazuje slučaj Krleže, i iz predkomunističkog vremena. U toj čistci, u kojoj je svoj moralni lik i intelektualni autoritet žrtvovala domovini i poneka priznata veličina, Kangrga takoreći još samo vlastitom kožom brani moralno dostojanstvo praksis-filozofije čiji je sunositelj bio. No učinak takva samoobrambenog karaktera njegovih publicističkih i polemičkih intervencija je takav da knjigu nesrazmjerno više približava žanru memoaristike nego što otvara analitičko-kritički diskurs. Ta suspenzija analize putem reminiscencije ne obilježava samo pojedine priloge, već važi načelno. Ona se pokazuje prije svega u neposrednom uvođenju filozofsko-povijesnog diskursa (prosvjetiteljsko-filozofskog nasljeđe i njemačkog klasičnog idealizma) u publicistički žanr. Kritika kao da ustupa mjesto prosvjeti.

Tako Kangrga nigdje ne pokušava iznova ispitati klasični filozofem “ozbiljenja filozofije”: on je ovdje rekapituliran kao “revolucija duha unešena u život” (v. ”Francuska revolucija i filozofija”, osob. str. 29 id.) i, dakle, već dostatno reflektiran. Filozofija na zadatku “osmišljavanja života” unosi duh u neumnu zbilju; pri tome, ona se refleksivno nadovezuje na već postojeće niže oblike duhovnosti; sa svijetom tradicije ona je u odnosu kontinuiteta (još od biblijskih vremena). Dakle, istina revolucijskog poimanja filozofije (“revolucionarno mišljenje”, v. str. 31) pokazuje se kao evolucijski akt (str. 32): “Sam život treba da se digne na nivo filozofičnosti kao umnosti, duhovnosti i smislenosti, a nije dovoljno samo lijepo filozofirati o njemu [...] na isti način kao što se pledira za podizanje života na nivo umjetnosti.” Sa stanovišta potrebe za analitičkim diskursom ovakvo unošenje klasične moderne filozofije u publicistiku na čudnovat se način podudara s reciklažom philosophiae perennis u sekciji za filozofiju pri Matici hrvatskoj na zadatku ”hrvatske duhovne obnove”. Iako su filozofski uzori drugi, vladajući hrvatski ideologem kulture ovim prilogom kao da dobiva svoje klasično-filozofsko dovršenje kakvo mu nisu bile u stanju priskrbiti ni sve filozofske veličine među hrvatskim nacionalistima.

Još manje je Kangrga raspoložen za bilo kakav pokušaj da filozofski ispita politički i moralni, upravo praktičko-filozofski debakl praksis-filozofije u predvečerje istočnoevropskih političkih prevrata. Taj je debakl postao očit krajem osamdesetih, ali je u filozofskim institucijama programiran u raznim svojim aspektima još od početka prošlog desetljeća, a djelomice je dokumentiran polemikama između zagrebačke i beogradske grupe iz tog vremena. Doduše, Kangrga u ovoj knjizi (v. “Budućnost na djelu”, 99-115) pokušava naći odgovor na pitanje o “misaonim aberacijama” svojedobno vodećih članova beogradske praksis-grupe, ali one ostaju — neobjašnjive (“To se mnogi pitaju. I ja sâm sebe pitam! A, kako to objasniti?”, str. 109.) Umjesto autorefleksije koja bi onkraj vanjskih uzroka, osobnih karakternih povijesti ili već poznate distinkcije na (zagrebačke) “humaniste” i (beogradske) “pozitiviste” pokušala pružiti imanentno filozofsko objašnjenje, Kangrga uvijek iznova, iz teksta u tekst, priziva ”faktički povijesni deficit u realitetu” (balkansku zaostalost u svjetsko-građanskoj povijesti) čijom žrtvom su valjda na koncu pali i spomenuti praksisovci. Pri tome Kangrga posve ignorira problem koji leži u činjenici da je politički, moralni i na koncu teorijski debakl beogradskih praksisovaca proizašao iz njihove reinterpretacije praksis-filozofije, a ne primarno iz osobnih slabosti pojedinaca koji, “neobjašnjivo”, u doba moralnih i intelektualnih kriza, bacaju koplje u žito i spontano posežu za “osjećajem neke pripadnosti nečemu i nekome” (110). Tako ono ključno i filozofski jedino relevantno pitanje — što je razlog urušavanja praksis-filozofije u trenutku povijesnog sloma otuđenog socijalizma, njezina privilegiranog predmeta kritike — i nadalje ostaje nenačeto.

Dihotomiju autentičnosti ideja i neautentičnosti zbilje koja karakterizira ovu knjigu filozofskih kolumni, najbolje predočuju oni prilozi iz prvog dijela (“Izgubljenost u vremenu ili povijesni bankrot”, “Nije država moj zavičaj”, “Božanstvena država”, “Što je zapravo - ‘komunizam’?”, “Budućnost na djelu”) koji se, spajajući neki povod iz aktuane zbilje s određenom filozofskom tematikom, žanrovski nalaze između prvih dvaju prigodnih filozofsko-povijesnih priloga te intervjua i polemika iz drugog dijela. Takva binarna, neprerađena shema posredovanja filozofskih ideja i zbilje iskazuje se dramatično u možda najznačajnijem tekstu ove zbirke, “Božanstvena država” (79-91), kojemu je povod slučajan susret filozofa sa svakodnevnim svijetom politički razočaranih ljudi.

Dvije radnice u tramvaju žale se jedna drugoj na nepodnošljive uvjete života, materijalnu bijedu i osobito na svoj obespravljeni položaj u društvu. Pri izlasku iz tramvaja filozof im se, “malo iznerviran”, obraća sarkastično: “Što se tužite, što vam fali, imate državu i državotvornost za kojom ste čeznuli devetsto godina, pa sada papajte tu državu i državotvornost!” — Na to ga, prema samosvjedočanstvu filozofa, dvije žene pogledaju s iskrenim zaprepaštenjem i čuđenjem: “Pa što taj govori? On je lud!”.

Filozof, zbunjen zaprepaštenom reakcijom dviju žena u tramvaju, u prvi mah priznaje samome sebi da ne zna zašto je rekao tim radnicama to što im je rekao. On svoj filozofski esej za novinski feljton nastavlja razmišljanjem o smislu izraza “biti lud”, o mogućnosti da radnice možda doista nemaju veze s onim što im on spočitava (“glasovanje za tu vlast”), te im se ispričava ako je pogrešno procijenio njihovu ulogu u hrvatskoj nacional-demokratskoj revoluciji (80). Potom, riješivši se u mislima žena iz tramvaja, kao svoju pravu temu načinje ono što je ostalo “otvorenim pitanjem” — “ta država i državotvornost”. Preostali, najveći dio teksta sastoji se od pojašnjavanja Hegelova shvaćanja države s ciljem da ga spasi od uzurpacije i patvorenja od najvećeg hrvatskog filozofa povijesti.

Nedoumica filozofa o tome zašto je zauzeo mjesto luđaka u začuđenom pogledu dviju radnica, slučaj je nesporazuma sa samim sobom zvan neshvaćanje neshvaćanja. Htjeti državu i državotvornost evidentno nije ono o čemu su govorile dvije radnice. To je, naprotiv, onaj moment razgovora za koji on sam, kao filozof, pretpostavlja da je impliciran. Nadalje, taj isti implicirani implikat, “htjeti državu i državotvornost”, čak ako je i pogođen, nije istovjetan s biti odgovoran za koruptnu državu, barem ne tako istovjetan da bi filozofu dao pravo na populističku formu rezoniranja u stilu “Što se babi snilo, to joj se i zbilo”. Otud bi, a to je ipak glavno, trebao biti posao filozofa da dokaže taj “kauzalni lanac”, tu navodno perzistirajuću nužnu vezu između političkog htijenja, koje on pripisuje radnicama, i realizacije toga htijenja, vezu za koju sam pretpostavlja da one, radnice, pretpostavljaju.

Veza o kojoj je riječ postoji dakako samo kao njegova pretpostavka o implikaciji jednog razgovora u tramvaju. Onaj tko je “promašio bit” zamijenivši teze, i onaj tko, hegelovski rečeno, govori apstraktno, nisu u ovom slučaju radnice što idu s placa polupraznih cekera, nego sam filozof koji u toj velegradskoj anegdoti o jazu između refleksivnog medija filozofije i običnog, “predrefleksivnog” svijeta života, krivicu za nesporazum naknadno, nakon izlaska iz tramvaja, svaljuje na uronjenost radnica-piljarica u element “samorazumljivosti države”. Konačno, u sadržajnom smislu, scena zabune posvjedočuje da je upravo on, a ne radnice, taj koji implicitno vjeruje u nužnost te veze. Samo to je onaj moment iz kojeg izvire njegovo filozofsko neznanje o tome “zašto je rekao to što je rekao”. To je upravo vladajući hrvatski ideologem državotvorstva. Scena u tramvaju pokazuje dakle tko je nasjeo ideologemu. Onaj tko vjeruje u njegovu realnu moć nisu radnice što javno razglabaju o svojoj materijalnoj i moralnoj bijedi, već filozof koji reflektira o njemu. U stvarnosti, kao što se zna, “nužnost” te veze proizlazi samo iz jednog posve prozaičnog i kontingentnog momenta: iz spoja hrvatskog “državotvornog sna” u liku Franje Tuđmana i neophodne kritične mase početnog kapitala, emigrantskog novca koji je, kao što je u međuvremenu općepoznato, skupio †Gojko Šušak u Kanadi. Konačno, iz toga da je samo filozofova vjera u moć ideologema ono što predstavlja osnovu njegove pretpostavke o implikaciji, proizlazi da se upravo on kao kritički mislilac, a ne obične domaćice-radnice, u krajnjoj instanci pretvara u (nesvjesnog) koproducenta tog istog ideologema, odnosno da ponavlja paradoksalnu figuru kritičara koji sam održava ideološki predmet svoje kritike. A to je ona navodna historijska nužnost koja se zove (uvijek ponovni) pad u nacionalizam, u crnu rupu “faktičkog povijesnog deficita na ovim prostorima” koja proždire sve intelektualne energije.

Slikovitije rečeno, filozof koji silovanoj ženi kaže da “si je sama kriva”, taj si je doista sam teorijski kriv. On misli apstraktno poput Hegelove piljarice koja, na prigovor da su joj jaja kvarna, mušteriji kaže da je obična drolja koja se kurva s francuskim oficirima, a da joj ni majka nije bila bolja … Filozof-u-tramvaju, koji ne zna zašto je rekao radnicama to što je rekao, nije u stanju teorijski prepoznati te primjerke rudimentarne, svakodnevne kritike nerazumne vlasti. Dok one govore o svome mizernom položaju i dnevnim brigama o tome kako da prehrane i školuju djecu, on ih, opet hegelovski apstraktno, svodi na jednu dimenziju: u njegovim ušima odzvanja hrvatska državotvorna ideologija. Apstraktni humanist-filozof je dakle gluh i slijep od ideološkog ressentimenta za to neorganizirano vraćanje naroda iz prohujalog političkog entuzijazma, onog istog naroda u koji je on bio investirao na početku priče svojim pismom. Onog istog koji sad, nakon dovršenja prvog tranzicijskog ciklusa u Hrvatskoj, ima još samo vrijednost škarta za reciklažu. Taj gubitak diskurzivne veze između filozofa i radnica, pretpostavljenih nacionalistkinja iz tramvaja, nije ništa drugo do izraz njegovog neosviještenog teorijskog manjka, “faktičkog deficita” same teorije.

Teza o deficitu “građansko-duhovnog horizonta na ovim prostorima” kao glavnom uzroku civilizacijskog nazadovanja iz lošeg u gore, iz neautentične socijalističke egzistencije u barbarstvo nacionalizma, predstavlja opsesivno mjesto ove i drugih Kangrginih knjiga, ali njezin unutrašnji teorijski manjak otkriva jedan slučaj njezine dramatične polemičke upotrebe:

“Mi Zagorci i Zagrepčani, kao i ostali, nismo Hercegovci, i ne želimo to biti, osim jednoga. I zato Vas molimo da nas poštedite Vaše kulture, jer to nije bila, nije i nikad neće biti hrvatska kultura! Hodite doma! Tamo je najljepše!” (222).

Ova dramatična retorička kulminacija jednog Kangrgina javnog odgovora na mnogobrojne beskrupulozne napade kojima je godinama neprestance izložen, upućena je Juri Zovku, mlađem kolegi iz struke na dugogodišnjoj funkciji “doministra za znanost”. Riječ je o možda najbizarnijem primjerku uspješne hrvatske regresije: o tipičnom hercegovačkom “Hrvatu-povratniku” sa izmišljenom mučeničkom prošlošću, kompenziranom lukrativnim poslom u hrvatskom državnom aparatu. Osim po filozofskoj jurodivosti i lažiranim akademskim kvalifikacijama, rečena osoba se afirmirala u javnosti opsceno otvorenim iživljavanjem neograničene revanšističke mržnje i samopozvanjem za povijesnu i moralnu reviziju NDH-a. No, ovdje nas zanima nešto posve drugo na tom slučaju ideološkog zombija, reinvenciji ideološkog komesara na polju znanosti. To je takoreći njegov pozitivni lik ili status “nevine žrtve”. Naime, ono što kuriozni citat iz Kangrgina polemičkog odgovora odaje, nije samo moralna indignacija nad svojim progoniteljem na koju on osobno ima pravo. Citirano mjesto upućuje na to da je filozofski diskurs civilizacijskog manjka — manjka konstitucije povijesnog subjekta u ideji univerzalnog, nasuprot nacionalizmu — postao simptomom prisilne neuroze ponavljanja, odnosno osljepljenja same filozofske teorije za imaginarnu narav konstitucije subjekta.

Imaginarnost o kojoj je riječ nema ništa zajedničko sa značenjem nestvarnog ili nepostojećeg. Ona se egzemplarno pokazuje u tome da iz filozofa na citiranom mjestu ne progovara tako dramatično citoyen u odnosu na “dinarsko seljače” (koje još nije postalo svjetsko-povijesnim građaninom i koje, poslovično, kao takvo to ne može ni postati). Sa mjesta citoyena iz filozofa progovara ono u njemu što isključuje to dinarsko seljače iz simboličkog univerzuma, a to je samo purger ili zagrebački urođenik. Iz ljutitog filozofa s grincajgom univerzalno-rasistički progovara dakle onaj konkretan čovjek koji svoje imaginarno poistovjećenje, purgera, vidi na mjestu citoyena, ja-ideal na mjestu idealnog (općeg) Ja, običaj na mjestu zakona, partikularno kao paradigma. Dakako, simbolička identifikacija individuuma s općim (pojedinac-citoyen-čovjek-zakon-opće-apsolutno-sloboda itd.), koja stavlja u zagrade partikularno (purger, širokobriješki švercer itsl), razlikuje se sadržajem, ali ne i formalno od simboličke identifikacije s partikularnim (pojedinac-Hercegovac-Hrvat-katoličanstvo-nacionalna kultura-duh naroda), koja stavlja u zagradu ono opće ili univerzalno. Bez obzira na razlike u sadržaju i bez obzira na viši ili niži status vrhovnog načela identifikacije u oba procesa, u njima je u sublimiranom vidu ukinut/sačuvan sav “patološki” sadržaj empirijskog Ja. I samo taj sadržaj uvjetuje da simbolička identifikacija subjekta poprima imaginarni (paradigmatski) karakter. Dvije razine simboličke identifikacije (opće i posebno) ne stoje u odnosu apstraktnije-konkretnije, ni u vrednosnom odnosu više-niže, pa čak ni u kulturno-povijesnom odnosu ranije-kasnije, zaostalije-naprednije, već u odnosu implikacije, istovremenosti i konkurencije. One faktički-povijesno stoje u odnosu istovremenih i konkurirajućih, djelomice antagonističkih društvenih procesa od kojih ona prva (pojedinac-čovjek), nema nikakvu neposrednu i po sebi evidentnu, već samo idealnu prednost pred onom drugom (pojedinac-nacija). Naprotiv, simbolička identifikacija s univerzalno-ljudskim poretkom ima taj glavni manjak da je lišena privida prirodnosti, najteže uništivog svojstva nacionalnog (ili bilo kojeg drugog partikularnog) izbora identiteta.

Taj se privid, protivno našoj dobroj volji, ne dâ prevladati tako da dostatno prosvjetiteljski i pedagoški napregnemo sredstva moderne kritičke filozofije, da ideju univerzalnosti emfatično suprotstavimo stavu partikularnog. Jer, kao ideologije prirodnosti, nacije i njihove nacionalističke legitimacije i same su mitski konstrukti moderne građanske civilizacije, njezin legitimni i konstitutivni produkt. Samo to objašnjava okolnost da je univerzalna vrijednost poput “čovjeka uopće” pretpostavljena i sadržana u onom partikularnom, i upravo to je ono s čime računaju i zadrti nacionalist-državotvorac i prosvijetljeni nacionalist-disident. Svojim prvim i pravim protivnikom “hrvatski čovjek“ neće nazvati čovjeka uopće, nego Srbina, Muslimana, Balkanca, homoseksualca ili feministkinju. Istovremeno, “čovjek kao takav”, onaj koji je odabrao univerzalni zakon, u presudnim povijesnim trenucima nacije dobiva samo opasno mjesto unutrašnjeg neprijatelja (“izdajnika”), inače je više ili manje benigna zabluda dosadnih filozofa, apstraktnih humanista itd. Otud, između ostalog, i interes nove hrvatske filozofije, nakon kupke duhovne obnove, nije više ni klasična anacionalna humanitas, a kamoli moderni transnacionalni građansko-humanistički univerzalizam. Ono što se danas predstavlja kao hrvatska socijalna filozofija parazitski prežvakava bogomdani “clash of civilisations“.

Na toj pozadini navedeni citat ne može predstavljati više nego izraz aktualnog unutarhrvatskog ideološkog rata u kulturi između Agramera i Hercegovaca, urbanih i ruralih, i to na polju filozofije, paralelan sukobu klerika-disidenata i državotvoraca u “stožernoj hrvatskoj kulturnoj instituciji”, Matici, oko njezinog časopisa. Na novohrvatski humanizam, koji svoju intelektualnu nazadnost maskira skrivanjem u klasičnu modernu tradiciju, nemoguće je odgovoriti ratom za autentičnu interpretaciju klasične filozofske moderne, lijevim Hegelom nasuprot desnom. Ono što treba, jest kritika ideologije nove društvene “normalnosti”. Ako Kangrga u svrhu odbrane od predgrađanskih (“ispodgrađanskih”, t.j. hercegovačkih) formi mišljenja poseže za idejom države emancipirane od svih partikularnih uvjetovanosti i boja svojih podanika, kao transcendentnog uvjeta njihova objedinjavanja nasuprot divergenciji pukih partikularnih interesa, onda to nije ništa drugo do servis one koncepcije države koju posve spremno zagovara i današnji post-nacionalistički, liberalni hrvatski disident desnog režima, poput jednog Vlade Gotovca. To je koncepcija prividno liberalne, kripto-nacionalističke države koja je progutala svoj ružni partikularni karakter, rasizam, da bi joj on uvijek iznova izlazio na uši u “kulturnim oblicima”. No u međuvremenu, i lijevi i desno-liberalni zagovaratelj političke emancipacije kroz “neutralnu” državu — koja je za Kangrgu doduše tek prelazni povijesni uvjet transpolitičke, ljudske emancipacije u komunizmu, dok ona za hrvatskog nacional-liberala i dalje ostaje non plus ultra — opstaju samo tako da ignoriraju alternativne kritike naddruštvenog karaktera države. One se protežu od konzervativnih teorija državno-reprezentativnog, preko zavičajnog i regionalnog nacionalizma sve do pokreta za nove, unutar- i transnacionalne, disperzivne, “postmoderne“ identitete. Zajednički (“globalizirajući”) moment solidarnosti tih heterogenih oblika kritike apstraktne države jest zahtjev da se ljudska prava ispunjavaju obrnuto od slova Deklaracije o pravima čovjeka i građanina: naime, ne “bez obzira” na njegove partikularne uvjetovanosti, već upravo “s obzirom” na njih. Dakle, da bi se pojedinac ”realizirao”, ne mora (više) postajati čovjekom, već osviješteno insistirati na tome što jest. Samo tako će, i po liberalnim i komunitarističkim teorijama, biti osposobljen za kulturu tolerancije (“nesvodivih”) razlika, za razumijevanje i podnošenje drugog. U tom post-post-modernom filozofskom ideologemu tolerancije susreću se raznoliki, revidirani oblici i komunitarizma i liberalizma, “nedovršene moderne” i moderatne postmoderne. Kojeg god dometa bile te kritike, poslije njih je neposredni univerzalizam apstrakcije “od” filozofski postao nemoguć.

Novi ideologem tolerancije pruža privid da je nužan uvjet građansko-povijesne emancipacije Hrvata sadržan u ostvarenju nacionalne države kao krajnjeg formalnog-i-supstancijalnog uvjeta, države koja je tek onda i samo onda stvarna ako je on u njoj gospodar. Prema tome, problem Hrvata nije, kako dobroćudno misli Kangrga, u tome što “biti Hrvatom ne znači još biti čovjekom”. Ta i čovjek može biti Hrvat! Problem je, naprotiv, u tome što Hrvat više ne zaslužuje da ga čovjek izabere za svoje stanište. Razlog je u njegovoj bizarnoj sraslosti upravo s onime što ga čini modernim, s državom, s tlom-krvi-i-imenom svoga označitelja-gospodara. A u tome su se našli, kao što znamo, stopljeni do nepodnošljivosti, i croata agrameriensis i njegov dalmatinsko-hercegovački brat. Upravo to je ona pozicija “moći za toleranciju”, s kojom sad, nakon civilizacijskog debakla s restauracijom ultranacionalističkih država iz krvi stotina tisuća mrtvih, takoreći post-nacionalistički, pseudomodernom gestom “liberalne kulture tolerancije”, koketira disidentska nacionalna inteligencija, organizirana u političke grupacije pod kulturnim etiketama ”gilda” i ”matica”. To je ona ista koja sebe explicite shvaća kao surogat nedostajuće građanske klase. To pak samo znači da na mjestu Kangrgina ”faktičkog povijesnog deficita u realitetu”, subjekta koji oduvijek ne(do)staje, ne stoji nitko drugi do (nova) hrvatska građanska inteligencija, pravi re-producent i prenosnik hrvatskog civilizacijskog manjka. Njezin paradoks sastoji se u tome da je kao društveni sloj uspjela preživjeti — uz dobro cehovsko uhljebljenje — u stranom i mrskom ideološkom okolišu socijalizma, da bi njezinu postajanju društvenim subjektom danas smrtni udarac zadavalo dovršenje nacional-kulturne melodije. Zato i samo zato ostvarenje hrvatske državotvorne ideologije znači agoniju svih oblika hrvatske kulture. S trenutkom prelaska u državotvornu formu, nacionalno-kulturni diskurs više ne ostavlja nikakav trag od “svjetskopovijesnog” značenja. Da bi se održavao, on, kao u slučaju “afere u Matici” (sukob liberala i državotvoraca oko časopisa Vijenac) u glib vlastitog autizma povlači sve energije društva.

Kao što disidentska hrvatska kulturna inteligencija ne zna zašto u ostvarenoj hrvatskoj Državi igra samo ulogu dame koja nestaje, i Kangrgino insistiranje na koraku natrag ka “građansko-duhovnom horizontu” jedva da može biti nešto drugo do filozofska izgubljenost u vremenu, refleksivna melankolija nakon gubitka predmeta svoje kritike — prosvijetljenog jugoslavenskog socijalističkog apsolutizma. Ona kao da ima taj pogubni učinak po praksis-filozofiju da, kao što nije bila kadra provaliti žargon autentičnosti “antibirokratske revolucije”, tako danas naivno pristaje uz ideološke idiosinkrazije humanističke hrvatske disidencije ili uz pseudokritički socijalni žargon Crkve da bi šutjela o pošasti neoklerikalizma.


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|

 [1] V. npr. Tarryng with the Negative. Kant, Hegel, and the Critique of Ideology, Duke University Press 1993),

[2] V. npr. R. Močnik, Ekstravagancije II, Ljubljana 1995; hrv. izd. Koliko fašizma?, Arkzin: biblioteka Bastard, Zagreb, prosinac 1998.