|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

 

Studies, Articles, Afterwords, Book Reviews, and Critiques

[1996 till now]

 

This page displays a selection of my scholarly papers on heterogeneous epistemological issues as well as book reviews, commentaries, and critiques. Texts are written mostly in Croatian but some are in English and German.

 

(1996) “Family Disturbances: Metaphor, Simile, and the Role of ‘Like’” in: Along the Margins of Humanities, Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 1996 (in English).

(1999) “Der Abgesang der Metapher?” A review of recent philosophical literature on metaphors and models (in German) 1999)

(1996) „Metaphors — Openly Literal“ (in English) 1996.

(2000) “Platon. Neporeciva činjenica pisanja” [“Plato. The Undeniable Fact of Writing” 2000. (in Croatian)]

(2000) “Ruka vodiča ... za trajanja bitka”  [“The hand of Führer ... during the Being” 2000 (in Croatian)]

(2002) “Tri temeljna pitanja epistemologije” (“Three Main Questions of Epistemology”, in Croatian) 2002.

(2002) “Strukturalizam — Rekonstrukcija jedne znanstvene paradigme”, A review and critique of Jean-Claude Milner, Le périple structurale, Paris: Seuil, 2002. (in Croatian), 2002.

(2003) Želja i utjeha: O disfunkciji filozofije — “Desire and Consollation: On the Disfunction of Philosophy” (in Croatian) 2003.

(2003) Hegel i radikalna filozofija. Kritika Žižekovog imaginarija„Hegel and Radical Philosophy. A review and critique of Slavoj Žižek’s „The Sublime Object of Ideology“, Verso, 1989 (in Croatian) 2003.

(2004) “Porečena metafora. Napomene uz prevođenje Levijatana Thomasa Hobbesa”  [„Metaphor Denied. Remarks on translating Leviathan“ 2004 (in Croatian)], u: Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski i Turk, 2003., preveo, priredio s pogovorom B. Mikulić (tekst.pdf)

(2004) “Znalac i lažljivac. Semiotiziranje spoznaje” [„The Knower and the Liar. Semiotizing Knowledge“] u: Epistemologija. Vodič u teorije znanja, ur. J. Greco/E. Sosa, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004., hrvatsko izdanje s dodatkom priredio B. Mikulić (in Croatian), tekst.pdf

(2005) “Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti medij i povratak kulturne ugode” [On recent Croatian literature as media, performans and ideology (in Croatian) (link to download)

(2005) “Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka” [A re-interpretation of McLuhan’s thesis as a case of regressivity of progress in theory and ideology (in Croatian)] (link to download)

(2005/06) “Čavrljavo srce. Zaziv Muza u arhajskom epu, mit istine i postanak epistemičkog subjekta (Hesiod, Homer i komički ep). Prilog epistemologiji naracije (autorsko izdanje i dokument pdf ovdje)

(2005/06) “Teškoće s nirvânom”. Prikaz i komentar uz prijevod djelâ Fjodora Ščerbatskog, Zagreb: Demetra, 2004-2005), emitirano u: “Bibliovizor”, 3. program HR-a, 20. 08. 2005.; časopisno izdanje u: Filozofska istraživanja 1/2006., str. 179-189 (dokument pdf)

(2006) “Intertekstualnost i interdiskurzivnost. Komparativizam između filologije i etičke teorije subjekta”, prikaz i komentar uz prijevod djela: Bhagavad-gîtâ, Zagreb: Demetra, 2006., preveo i priredio s kritičkim komentarom i intertekstualnom studijom Goran Kardaš (autorska verzijadokument pdf)

(2006) “Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje”, prikaz i komentar uz zbornik, Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma, ur. Lada Čale Feldman i Ines Prica, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (biblioteka Etnografija), 2006. (autorska verzija)

(2007) “Jokastina svojta. Freud, Marx i Edip među novim antifilozofima" u: Filozofija i društvo 3/2007., str. 9-30 (dokument pdf)

(2008) "Politički nagon filozofije i njegove sudbine, ili: dijalektika prosvjetiteljstva u doba debakla", u: up&underground, br. 13/4, 2008., str. 90-109 (dokument pdf)

 

 


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|