Homepage

Naslovna

Tranzitorij 2007


[Retrospekt III]

O knjižarskoj subverziji knjižarstva u sajamskom spektaklu društvene moći književnosti


 


Kovačnica književnih zvijezda

ili od beletristike do plastike


Premda se iskusni autori među hrvatskim piscima i publicistima smiju žaliti na gaženje realnih kriterija i odnosa u umjetničkom biznisu, prevlast komercijalnog logističkog stroja je takva zato što u poplavi „vrhunskih profesionalaca“ u svim poljima, od beletristike i plastike do znanosti, zakazuju izvorni proizvođači kriterija. Neki od njih radije sjede u komisijama za podmazivanje tog istog stroja.

 

Nakon što je u eseju Stipe Šuvara „Hrvatska kao Glamour Café“ istoimena emisija HTV-a postala metaforom hrvatske stvarnosti, stvari u ovoj zemlji kao da su se iz temelja počele mijenjati: osim što je voditelj uvažio tv-kritike i drastično reducirao svoje prisustvo, Glamour je čak počeo donositi društveno relevantne spoznaje o Hrvatskoj. No, da bi ovo bila revolucija, medij mora biti ne samo vijest nego i svijet. U Hrvatskoj stvari i dalje stoje obrnuto: nisu mediji odraz stvarnosti nego je domaći svijet neposredno istovjetan s domaćim medijem, on odražava medij, reprezentira se bez medijatizacije.

U Glamour-„intervjuu“ (subota, 15. 11.) s pjevačem lake urlatorske glazbe Mladenom Grdovićem iz Zadra, govorilo se i o ozbiljnim društvenim temama poput „honorara na ruke“ te novom Ferrariju nakon uništenog Mercedesa. Osim što je samosažaljivo podsjetio na socijalističko doba kad „nije imao ni za kartu do Zadra“ i uzvratio voditeljici silikonskih usta u prisnom tonu, „valjda ne očekuješ da ću se na koncerte vozit u karioli“, uslijedio je ključni argument: honorar na ruke nikad se ne može dokazati, a onaj tko u kulturi udarnički domoljubno zarađuje u naporu tijela svog, naime grlom i jezikom, neće valjda još plaćati i porez — „To se uzima od onih koji proizvode plastiku i takve stvari“ (cit.).

Tako sam medijski proces HTV-glamura, u svojoj neposrednosti, prenosi sljedeću spoznaju: porez važi za propali zadarski „Polikem“ i otpuštene radnike, jadnu Grdovićevu publiku u njemu, ali ne i za tog divljeg mesiju hrvatskog domoljublja. Ne, Hrvatska doista nipošto nije „Amerika“ da bi njezina financijska policija zbog poreznih dugova lovila nekog Al Caponea ili tjerala neku domaću Judy Garland u alkoholizam i samoubojstvo i tako sama stvarala nove socijalne probleme, čak i kad im se oni ovako neposredno prikazuju kao taj urlatore di Zara i ekshibicionist poreskih utaja. Medijska neposrednost njegovoga priznavanja utajene stvarnosti pouzdan je znak opće sigurnosti i javne dostupnosti „stvari“ pod poznatim hrvatskim imenom „zna se“.

Tigar od papira

Nakon milijunskih poreznih utaja i pronevjera u nogometu i na zabavno-glazbenoj estradi sada tu štafetu poreznih olakšica pronosi visokokulturna branša knjižarstva, dakako u lakšem obliku. Ono je doduše još od početka 90-tih, usporedno s piratskim tržištem video- i audio-„produkcije“, funkcioniralo kao jedan segment privatizirane socijalističke infrastrukture, sive ekonomije, rada na crno, nelegalnih isplata, a takvo je djelomice i sada. Odavno je već fatalistički prihvaćena „činjenica“ da je izdavaštvo školskih knjiga područje ordinarnog profiterstva, uz potpunu kolaboraciju države čiji se administrativni aparat pretvorio u uslužni stroj pojedinaca i interesnih grupacija. Nakon 3. siječnja taj stroj za isisavanje novca građanstvu razdijeljen je pravednije pod firmom „decentralizacije“. Na tome temeljcu je konačno proradila gola kuhinja obrta društvenog novca čije proizvode isti poreski obveznici plaćaju višestruko više nego igdje drugdje, i to nakon ukidanja PDV-a na knjige, što također ne postoji nigdje drugdje. Te tri mjere u politici knjižarstva stvorile su uvjete za privredni boom „kulture knjige“ o kojemu navodno svjedoči naširoko pozdravljeni Interliber 2003. Kultura je u Hrvatskoj i dalje sve, čak i očigledne javne laži.

Ako se i zanemare truizmi poput onoga da Interliber „nije autorska manifestacija“ kao sajam knjiga u Leipzigu, njegova je „frankfurtska“ ili primarno komercijalna namjena (prodaja i promocije knjige kao robe) toliko prenaglašena da su joj bez ostatka podređene i sastavne manifestacije „kulturnijeg“ sadržaja — predstavljanje novih naslova i prisutnost pisaca koji signiraju prodane primjerke. Nije riječ o „ferrariju“ od utajenog novca, nego o tigru od papira napravljenom od javnog novca iz kulturno-ekonomske politike trećesiječanjske koalicije: neoliberalno doba procvjetava u knjižarstvu iz klasičnog socijalističkog „posebnog doprinosa za knjigu“ pod vidom neizrečenog poreza za razvoj privatno-poduzetničke infrastrukture. Hrvatska književnost neoliberalnog doba nastaje kao HPT i HEP u vrijeme socijalizma — doprinosom građana za razvoj infrastrukture čije će korištenje morati plaćti višestruko skuplje. Što se tiče znanosti, bivši socijalistički „posebni doprinos za znanost“ trebat će tek ponovno izboriti, sveučilišta kasne u privatizaciji. To će sigurno još potrajati, jer dok fakulteti čuvaju svoju pravnu osobnost i nekretnine, znanstvenici se još uvijek i iznova samozaluđuju patriotskim pozvanjem.

Hrvatsko izdavaštvo je time postalo jedini sektor koji barem djelomice demantira teoriju o štetnom povlačenju države iz vlasništva i upravljanja velikom privredom u korist malog i srednjeg poduzetništva, koju je nedavno iznio ekonomski analitičar Dragan Tomaševski (Feral, 14. 11. og.). Demanti iz knjižarstva dolazi baš u trenutku kad je kretanje financijskog kapitala kroz hrvatsku privredu potvrdilo opće slaganje i kritiku ekonomskih stručnjaka na račun kreditne orijentacije banaka na građanstvo umjesto na malo i srednje poduzetništvo. Uz posve mal ili čak zanemariv broj nakladnika stručne i znanstvene literature, koji su opstali i afirmirali se kombinirajući komercijalne i nekomercijalne, djelomice dotirane projekte, najjači izdavači književne, publicističke ili znanstvene literature izgradili su svoje materijalno kraljevstvo prije svega na trgovini knjigama, bez interesa za profiliranjem ili razvojem kompetencija. Dok mali samim svojim postojanjem obogaćuju prostor kompeticije, veliki su napustili kapitalne projekte i renomirane biblioteke, osobito u humanističkim znanostima, naslijeđene kroz privatizaciju izdavačkih poduzeća socijalizma.

Domaća produkcija, većinom prevodilačka, ostvarena je u znatnoj mjeri ili čak isključivo uz pomoć donacija inozemnih zaklada (državnih, strnačkih, privatnih). Da je domaći državni otkup knjiga, kao treća stavka u tome, tekao protekcionaški, o tome nisu izvještavale samo novine nego i sudionici — nakladnici i ujedno članovi državnog povjerenstva za otkup. Učinci te uspješne logistike vide se u beskrupulozno ne-tržišnim cijenama dotiranih knjiga, ali i u tome što su veliki i financijski samostalniji izdavači tek sada postali pravi svaštari. Jedno osvojeno komercijalno područje otvara drugo, udžbenici fizike informatiku, ova opet beletristiku.

Subverzija nagrade

Stoga nije nikakvo čudo da na takvom humusu izraste nešto takvo bizarno kao što je basnoslovna književna nagrada V.B.Z-a od sto tisuća kuna. S obzirom na platežnu moć stanovništva koje dječje školske knjige otplaćuje oprobanom tehnikom preživljavanja permanentno polusiromašnih, čekom-na-poček, ona je u toj visini opscena. Ni u knjižarski najrazvijenijim zemljama ona se ne daje tako ni za književnost ni za znanost, a najmanje za rukopis neobjavljenog i neprovjerenog književnog djela.

No, eklatantan nerazmjer između visine nagrade i nepotvrđene vrijednosti novog proizvoda, poučan je iz drugih razloga. Djelo je poluproizvod koji će tek ući u proizvodnju i tako još jednom proći kroz isti komercijalni proces. Nadalje, nerazmjer napreže do neizdrživosti povjerenje prema ocjenjivačima a čitava koncepcija nagrade poprima značajke estradizacije književne djelatnosti prema obrascu najpropulzivnijeg zabavnog mega-hita tv-sezone, Story Super Nova Music Talents Show. Sama činjenica takve nagrade stvara image uspješnog pisca ante litteram, iako ga je stvorila samo komisija. U tome vidu ovakva nagrada je posve nelojalna prema javnosti s kojom računa za razliku od rečenog tv-showa.

No, katastrofa takve nagrade sadržana je u njoj samoj: ona je čist akt financijske moći same knjižarske branše da u istom činu svoje reprodukcije (preuzimanje novih rukopisa) još jednom, simbolički, oplemeni, oplodi i obrne vlastiti financijski kapital. Nagrada je investicija u djelo, nagrada se isplaćuje kroz nagradu. Ono što pri tome izgleda kao normalna nužnost (arbitriranje književne komisije), samo je izvanjska legitimacija zatvorene logike posla, bez obzira na ispravnost i pogođenost izbora. Komisija je doduše uvijek zaštićena apsolutnim pravom na vlastito nahođenje, ali netrivijalna istina na tome je da samo to utemeljuje i autoritativnost procjenjivača i legitimnost te knjižarske subverzije u samom srcu književnosti. Knjižar ne proizvodi samo pisca nego mu i sudi. Ta logika je autonomna i dugotrajna.

Ako jedna „zaslužna umjetnica“ globalne današnjice u estradnoj avangardi poput Madonne prigovara na rad takvih kovačnica novih „super-zvijezda“ bez prethodne akumulacije znanja i rada, onda je time samo imenovana stvaralačka moć „praznog“ logističkog stroja u koji je ona ugradila svoje tijelo i um, kao što su to isto uradili naraštaji svjetskih književnika u onome što skupnim imenom nazivamo „književnost“. U tome je vuna onih ovaca koje su pojele ljude ili simbolički kapital „tradicije“. Stoga, premda se iskusni autori među piscima i publicistima smiju žaliti na gaženje realnih kriterija i odnosa u umjetničkom biznisu, prevlast komercijalnog logističkog stroja jest takva zato što u poplavi „vrhunskih profesionalaca“ u svim poljima, od beletristike i plastike do znanosti, zakazuju izvorni proizvođači javnih kriterija. Neki od njih radije sjede u državnim komisijama za podmazivanje tog istog stroja.

 


Homepage

Naslovna

Tranzitorij 2007