|Homepage|

|Knjiga čitanja i zaborava|

|Tranzitorij 2007|


Glasovi iz kante

McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka

(Prilog materijalističkoj epistemologiji medija)

u: Filozofija i društvo 3, 2005. [download.pdf]


“From Plato to the present, in the Western world, there has been no theory whatever of psychic change resulting from technological change. The exception is the work of Harold Innis and his disciples, Eric Havelock and McLuhan”.

Marshall McLuhan


 

Sažetak

U ovom ogledu pokušavam na temelju primjeraka prosječnog nekvalificiranog te profesionalnog i teorijskog diskursa o fenomenu i pojmu medija predočiti momente koji nude teorijski model kako za strukturno-semiotičku tako i za sadržajno-kritičku analizu medija. Ona se odnosi na medije u striktnom (tehnološkom) i proširenom (semiološkom) značenju termina – kao tehničkih naprava i kao semiotičkih objekata poput diskursâ ideologije, znanosti i književnosti.

U prvom dijelu (I. 1-3), koji je gotovo u cijelosti posvećen kratkom i legendarnom tekstu Marshalla McLuhana “Medij je poruka”, izokrećem njegovu tezu na temelju diskurzivno-logičke analize u prividno dijametralno suprotan oblik “Poruka je medij” i istražujem daljnje mogućnosti njezina razumijevanja. U drugom dijelu (II. 1-3) ispitujem odnos McLuhanova “integralnog” pristupa analizi medija, kao partikularne teorije (teorije komunikacije) dovodeći ga u diskurzivni kontekst s tezom o “kraju ideologije” iz 60-ih godina te s primjercima humanističko-znanstvenog diskursa o netehnološkim oblicima medija (hermeneutičke teorije percepcije, psihoanalize narativnih postupaka u fikcionalnim diskursima). Cilj rasprave je iznova locirati fenomen konceptualne regresije (sadržajne, kulturne, ideološke) u diskursima koji pretpostavljaju apsolutnu inovativnost i naprednost svoje medijske forme. U pojednostavljenom obliku, rezultat rasprave pokazuje da regresivnost leži u samoj formi medija, odnosno, u koncepcijama (teorijama, ideologijama) forme. [Nastavak ovoga razmatranja predstavlja rad “Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti medij i povratak kulturne ugode”, studija o društvenim i kulturnim značenjima jednog aktualnog oblika metaliterarne autoreprezentacije književnosti (ovdje).]

 

 


|Homepage|

|Naslovna|

|Tranzitorij 2007|