Radovi (1979–2011)


U popisu su uključeni samo važniji radovi – izostavljeni su manji enciklopedijski članci, kratki komentari i većina profesionalnih recenzija. Od prijevoda, u popis su uključeni samo potpuni prijevodi knjiga.

Knjige
 • Heršak, Emil. Drevne seobe : prapovijest i stari vijek. Zagreb: Školska knjiga, 2005 550 str.
 • Heršak, Emil (ur.). Etničnost i povijest. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1999. 214 str.
 • Heršak, Emil (ur.). Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Školska knjiga, 1998. 313 str.

Nastavni materijal
 • Heršak, Emil. Drevne seobe I. Zagreb: Filozofski fakultet / Katedra za antropologiju, 2011. (135 str. u PDF formatu; dostupno na sustavu Omega FF-a).
 • Heršak, Emil. Drevne seobe II. Zagreb: Filozofski fakultet / Katedra za antropologiju, 2011. (153 str. u PDF formatu; dostupno na sustavu Omega FF-a).
 • Heršak, Emil. Ideologija i osmišljavanje podrijetla. Zagreb: Filozofski fakultet / Katedra za antropologiju, 2011. (131 str. u PDF formatu; dostupno na sustavu Omega FF-a).
 • Heršak, Emil. Uvod u prapovijesno društvo. Zagreb: Filozofski fakultet / Katedra za antropologiju, 2011. (64 str. u PDF formatu; dostupno na sustavu Omega FF-a).
 • Heršak, Emil. Croatian Studies – PTT, Zagreb: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2008.
 • Heršak, Emil. Migracije u drevnosti. Doktorski studij »Povijest stanovništva", Sveučilište u Dubrovniku, 2007. (142 str. u PDF formatu; podijeljeno studentima).

Disertacija / rad
 • Heršak, Emil. Migracije u drevnosti. Prilog sociologiji migracija. Zagreb : Filozofski fakultet, 22.09. 2000, 237 str. Voditelj: Mesić, Milan. (doktorska disertacija).
 • Heršak, Emil. Promjene migracijske perspektive s primjerom Italije. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1986. 274 str. lit. 219. + 10 slika (magistarski rad).

Znanstveni i stručni radovi, referati na međunarodnim skupovima
 • Heršak, Emil; Njavro, Đuro. »Sveučiliste, autonomija i akademska korupcija", Sixsigma, br 6, god. III, 2008, str. 86–97. (strucno rad).
 • Heršak, Emil; Njavro, Đuro. »Gospodarske osnove prava", u knjizi: Ljerka Mintas Hodak (ur.) Osnove prava (predavanja za studente ekonomije). Zagreb : MATE, 2008. str. 184-297. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. »Povijest korupcije u Hrvatskoj ili 'vrag peklenski vu svetloj oprave horvatskoj opravljen'", u zborniku: Ante Cicin-Sain i Velikim Sonje (ur.). Hrvatska na raskrižju. Izazovi dugoročnog razvitka u konkurentnom okružju. Zagreb : MATE, 2007. str. 289-333. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. »Hrvati od gusarske drzave do samostalnosti", u knjizi: Carlo Alberto Brioschi. Kratka povijest korupcije. Zagreb : MATE, 2007. str. 225-276. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil; Niksić, Boris. »Hrvatska etnogeneza: pregled komponentnih etapa i interpretacija (s naglaskom na euroazijske/nomadske sadržaje)", Migracijske i etničke teme. 23 (2007) , 3; 251- 268 (pregledni rad, znanstveni).
 • Heršak, Emil; Niksić, Boris. »Croatian ethnogenesis and the nomadic element", rad predstavljen na skupu: Second International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe; Jasz- bere-ny, Hungary, 24–26. 05. 2007 (referat).
 • Heršak, Emil. "O Hrvatima – povijest, etničnost, jezik", u zborniku: Ринкова трансформація економіки (Міністерство освіти і науки України – Харківський інститут бізнесу і менедж- менту), Випуск 10 (Ювілейний), Харків 2007, str. 266-286. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "Globalizacija i etnojezični / komunikacijski razmjeri", znanstveni skup "Annales Pilar 2005", 9. prosinca 2005 (re-ferat; sažetak objavljen u publikacijama Pilara).
 • Heršak, Emil. "Hirvatistan'da Turkler Uzerine Yapilan Calismalar Hakkinda Bazi Notlar", Yeni Turkiye. 43 (2002) ; 95-97 (komentar, stručni rad).
 • Heršak, Emil; Silic, Ana. "Avari: osvrt na njihovu etnogenezu i povijest", Migracijske i etničke teme. 18 (2002) , 2-3; 197-224 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Avalar: Etnik Yaradılış Tarihlerine Bir Bakış", u: Yusuf Halaçoğlu, (ur.), Türkler, sv. 2 , str. 641– 657. Ankara : Yeni Türkiye, 2002. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "The Avars: An Overview of their Ethnogenesis and History", u: Yusuf Halaçoğlu (ur.), The Turks, sv. 1, str. 590–606. Ankara : Yeni Turkiye, 2002. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil; Lazanin, Sanja. "Granice u Evropi", u knjizi: Silva Meznarić (ur.) Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću: položaj i uloga Hrvatske. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 2002, str. 143–155 (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "Vulgarum dux Alzeco", Časopis za zgodovino in narodopisje. 72 (37) (2001) , 1–2; 269-278 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Podrijetlo i raseljavanje uralskih naroda", Migracijske i etničke teme. 17 (2001) , 4; 377-404 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Globalizacija i hrvatski kod", u zborniku: Matko Mestrović (ur.), Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj. Zagreb : Ekonomski institut, 2001, str. 83–93 (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "Jezične strategije i društvo", Revija za sociologiju. 32 (2001), 3-4; 175-196 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Iz etničke prapovijesti Evrazije – Altajci, kineski izvori i Turanija", Migracijske teme. 16 (2000) , 4; 359–392 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Predgovor: Iz prošlosti Evrazije", Migracijske teme. 15 (1999), 1-2; 7-14 (komentar, nerazvrstan rad).
 • Heršak, Emil; Lazanin, Sanja. "Veze srednjoazijskih prostora s hrvatskim srednjovjekovljem", Migracijske teme. 15 (1999) , 1-2; 15-34 (članak, znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Etničnost u prošlosti", Etničnost i povijest / Heršak, Emil (ur.). Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1999. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil."Značenje etnosa i oblici Etničnosti u Europi", u knjizi: Ružica Čičak-Chand i Josip Kumpes (ur.). Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa. Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; HSD, 1998, str. 13–27 (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "Uvodne napomene o leksikonu", Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja, Heršak, Emil (ur.). Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Školska knjiga, 1998. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil; Lazanin, Sanja. "Etničnost u povijesti: istraživačke mogučnosti i problemi", Migracijske teme. 14 (1998) , 3; 145-154 (znanstveni rad).
 • Хершак, Эмил; Саня Лазанин. "Связи среднеазиатских областей с хорватским средне- ве-ко-вьем", rad predstavljan na skupu: Исторические источники евразийских и северноафрических цивилизаций, Звенигород, 2– 6. 06. 1998. (referat).
 • Хершак, Эмил. "Этничность как форма интеграции (теоретические проблемы и некоторые примеры стран средней Европы", Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. Москва: Институт славяноведенир и балканистики, 1997, str. 22- 33. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil. "Etnička teorija i neki primjeri iz Srednje Evrope", Migracijske teme, 4, 1996, str. 311-320. lit. 11 (izvorni znanstveni rad).
 • Čačić-Kumpes, Jadranka; Heršak, Emil. "Neki modeli uređivanja etničkih i kulturnih odnosa u višeetničkim i višekulturnim društvima", Migracijske teme, 10, 1994, 3-4, str. 191-199, lit. 13 (prethodno priopčenje).
 • Heršak, Emil. "Panoptikum migracije: Hrvati, hrvatski prostor, Evropa", Migracijske teme, 9, 1993, 3-4, str. 227-302, lit. 164 + 2 karte (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil, "Ranosrednjovjekovno nazivlje vlasti i moći (nemoći) i srodni problemi", Revija za sociologiju, vol. XXIV, 1993, br. 3-4, str. 183-201. (stručni rad).
 • Хершак, Эмил; Кумпес, Йосип. "Два типа етничности (и хорватский и сербский примеры)", Этнографическое обозрение, 1993, br. 4, str. 29-40. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Najstariji primjeri raseljavanja (deportacije) stanovništva", Migracijske teme, 8, 1992, 2, str. 183-202. lit. 53. (pregledni rad).
 • Mesić, Milan; Heršak, Emil. "Certain socio-political circumstances which may effect East-West Euro-pean Migration (with the case of Croatia)"; referat na Međunarodnoj konferenciji "Mass Migration in Europe. Implications in the East and West”; Bec 7 ožujka 1992.
 • Heršak, Emil. "Različiti sociohistorijski tipovi Etničnosti", Migracijske teme, 7, 1991, 3-4, str. 335- 363. lit. 87. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil; Čičak-Chand, Ružica. "Kanada: Multikulturalizam", Migracijske teme, 7, 1991, 4, str. 13-28. lit. 23 (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Međimurje: povijest i seobe", u knjizi: Milan Mesić i sur. Vanjske migracije iz Hrvatske i društveni razvitak. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1991. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil; Simunko, Joza. "Medimurje - Povijest, identitet i seobe", Migracijske teme, 6, 1990, 4, str. 569-612, lit. 41 (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil; Kumpes, Josip. "Differing Types of Ethnicity, their Transformations and Inter- Contacts" referat na Interkongresu "The social roles of Anthropology", Lisabon, 2-12 rujna 1990, lit. 58 + 2 karte.
 • Heršak, Emil; Mesić, Milan. "L’Espace migratoire de Yougoslavie - Historique des migrations yougoslaves", Revue Europeene des Migrations Internationales, 6, 1990, 2, 27-64, lit. 75 + 3 karte (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "O etnosu u prošlosti i sadašnjosti", Migracijske teme, 5, 1989, 2-3, str. 99-112, lit. 41. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil; Mesić, Milan. "Posljedice stvaranja ‘Evrope bez granica’ za migracije iz Jugoslavije", u: Jugoslavija i jedinstveno evropsko tržište. Zagreb: Institut za uređenje robnog prometa; Institut za zemlje u razvoju, 1989, str. 85-91. (poglavlje u knjizi).
 • Heršak, Emil; Mesić, Milan. "Evropa, integracija i (jugoslavenska) migracija", Migracijske teme, 5, 1989, 1, str. 5-20, lit. 31. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil, "Immigration in Mediterranean Europe", Razvoj/Development - International, 2, 1987, 1, str. 89-109, lit. 9. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Sociohistorijski uvod u problematiku etničkih manjina na talijanskom Jugu", Migracijske teme, 3, 1987, 2, 192-220, lit. 82. (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Aspekti i razmjeri suvremene imigracije u Italiji", Migracijske teme, 2, 1986, 2-3, str. 57-75, lit. 54 (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "’Druga generacija migranata’ i utjecaj sociolingvističkih procesa na materinski jezik migranata”, Migracijske teme, 1, 1985, 2, str. 23-38, lit. 9 (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Poslijeratna migracijska perspektiva Evrope", Migracijske teme, 1, 1985, 1, str. 5- 20, lit. 21 (izvorni znanstveni rad).
 • Heršak, Emil. "Kontradikcije i trendovi migracije radne snage u Evropskoj Zajednici", Migracije, 11, 1982, str. 419-428, lit 8.
 • Heršak, Emil, "Hrvati u talijanskoj pokrajini Molise", Teme o iseljenistvu. 11, Zagreb: Centar za istraživanje migracija, 1982, 49 str. lit 16.
 • Heršak, Emil, "Labour migration in the EEC", European Trends. February 1982, 70, London: Economist Intelligence Unit, str. 24-31.
 • Heršak, Emil; Rismondo, Mihovil. "O pravnom položaju jugoslavenskih radnika u Italiji", Migracije, 9, 1980, 11, str. 263-268, lit. 7.

Prikazi, osvrti, recenzije i uvodnici
 • Stručna recenzija rada: Sandi Blagonjić. "Bezjaki i Vlasi", Zbornik opcine Zminj (2006).
 • Stručna recenzija rada: Ivan Lajić. Kvarnerski otoci – demografski razvoj i povijesne mijene (2005).
 • Stručna recenzija rada: Zoran Stiperski, Yasuo Yamamoto i Đuro Njavro. Samuraj i vitez. Kako se Japan uspio ekonomski razviti – hrvatski put prema uspjehu (Samobor : Meridijani, 2005).
 • Recenzija rada: Ivo Rendić Miošević: Povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba (Split, 1996), Revija za sociologiju, 1-2, 1997, str. 113-125.
 • "Deset godina Migracijskih tema / Ten Years of Migration Themes", Migracijske teme, 10, 1994, 3-4, str. 187-190 /uvodnik/.
 • "Petar Klinar (1934-1994)" (In memoriam), Migracijske teme, 10, 1994, 2, str. 99-100 "Nove korice / Our New Cover Design", Migracijske teme, 9, 1993, 1, str. 5-10 /uvodnik/.
 • "Rat u Hrvatskoj: Aspekti migracije i Etničnosti / The War in Croatia Aspects of Migration and Ethnicity", Migracijske teme, 7, 1991, 2, str. 111-114 (nepaginirano) /uvodnik/.
 • Recenzija monografije: Академия наук СССР. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма (Москва: Наука, 1989), Migracijske teme, 6, 1990, 3.
 • Recenzija knjige: Марина Юрьевна Мартынова. Этническая история хорватов в XVIII-XIX вв. (Москва: Наука, 1988). Migracijske teme, 6, 1990, 2, str. 275-280.
 • Recenzija zbornika: Migrations in Balkan History (Beograd: SANU, 1989) - Migracijske teme, 6, 1990, 1, str. 115-121.
 • Recenzija knjige: Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики. Этнические процессы в центральной и юго-восточной Европе (Москва: Наука, 1988), Migracijske teme, 5, 1989, 2-3, str. 229-236.
 • Recenzija knjige: Anthony D. Smith. The Ethnic Origin of Nations (Oxford: Basil Blackwell) - Migracijske teme, 4, 1988, 4, str. 514-521.
 • Recenzija monografije: Академия наук СССР, Институт этнографии Н.Н. Миклухо-Маклая. Этнические процессы в современном мире (Москва: Наука, 1987), Migracijske teme, 4, 1988, 341-362.
 • Recenzija monografije: Академия наук СССР, Институт этнографии Н.Н. Миклухо-Маклая. Африканцы в странах Америки – Негритянский компонент в формировании нации западного полушария (Москва: Наука, 1987), Migracijske teme, 4, 1988, 1-2, 215-223.
 • Recenzija knjige: Carl-Ulrik Schierup i Aleksandra Alund. Will they still be dancing? Integration and ethnic transformation among Yugoslav immigrants in Sweden (Stockholm: Almqvist & Wilksell, 1987) - Migracijske teme, 3, 1987, str. 376-384.
 • Recenzija knjige: Roger Collins. The Basques (London: Basil Blackwell, 1986) - Migracijske teme, 3, 1987, 2, str. 224-228.
 • Prikaz specijalnog broja časopisa: "Los inmigrantes en Espana” (Documention social, 66/1987) - Migracijske teme, 3, 1987, 1, str. 119-124.
 • Recenzija knjige: Peter Klinar. Međnarodne migracije v kriznih razmerah (Maribor: Obzorja, 1985) - Migracijske teme, 2, 1986, 1, str. 90-94.
 • "Neka razmišljanja o knjizi G. Wallraffa", Migracijske teme, 2, 1986, 3-4, str. 46-52, lit. 5. 21. "Pravna regulativa za imigraciju stranih radnika u Italiji", Migracijske teme, 2, 1986, 2, str. 99- 105, lit. 4.
 • Recenzija članka: Russell King, Jill Mortimer, Alan Strachan, Maria Teresa Viganola. "Emigrazione di ritorno e sviluppo di un comune rurale in Basilicata” (Studi emigrazione, 78, Roma, 1985, str. 162-198) - Migracijske teme, 1, 1985, 2-3, str. 120-123.
 • Recenzija članka: Claude-Valentin Marie. "L’Immigration clandestine en France" (Hommes et Migrations, n. 1059, Paris, 1983) - Migracijske teme, 1, 1985, 1, str. 99-102.
 • "Hrvati u SAD, 1685-1900", Migracije, 10, 1981, 3, 122-124.
 • "Migracijska terminologija: Uvodne napomene uz uvodenje rubrike o migracijskoj terminologiji", Migracije, 10, 1981, 1, str. 34-36.
 • "Sezonske migracije i oplodljivost žena", Migracije, 9, 1980, 6-7, 156-157.
 • "Migracijski lanac – Italija", Migracije, 9, 1980, 6-7, 69-72.
 • "U potrazi za Amerikom - etnička povijest SAD", Migracije, 9, 1980, str. 7-10.
 • "Prekomorska migracija Finaca između godine 1860. i 1930." Migracije, 9, 1980, 2, str. 37-40.
 • "Subjektivni element kulture i psihička oboljenja doseljenika", Migracije, 9, 1980, 5, str. 130-131.
 • "Imigracija radnika u Italiju", Migracije, 8, 1979, 12, str. 294.
 • "Korištenje doznaka migranata za privredni razvoj", Migracije, 8, 1979, 11, str. 264-265.
 • "Nucijalitet, feunditet i prostorna pokretljivost", Migracije, 8, 1979, 8-9, str. 201-203.
 • "Slovenci u tršćanskoj pokrajini", Migracije, 8, 1979, 6-7, str. 163-165.

Prevodilaštvo (knjige)
 • Akerlof, George A. i Rachel E. Kranton. Identitet ekonomije. Zagreb: MATE (u tisku).
 • Nye, Joseph S. Budučnost moći. Zagreb: MATE (u tisku).
 • Finley, Moses I. Antička ekonomija. Zagreb: MATE, 2011. 279. str.
 • Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Organizacijsko ponašanje. Zagreb: MATE, 2010. 759 str.
 • Steven Shavell, Ekonomski temelji prava. Zagreb: MATE, 2009 741 str.
 • Brioschi, Carlo Alberto. Kratka povijest korupcije. Zagreb: MATE, 2007. 280 str.
 • Mahajan, Vijay; Banga, Kamini. Rješenje za 86 posto. Kako uspjeti s največom tržišnom prilikom u idučih 50 godina. Zagreb: MATE, 2007. 251 str.
 • Swedberg, Richard. Ekonomska sociologija. Zagreb: MATE, 2005. 380 str.
 • Stiperski, Zoran; Yamamoto, Yasuo: Njavro, Đuro. Samuraj i vitez. Kako se Japan uspio ekonomski razviti – hrvatski put prema uspjehu. Samobor: Meridijani, 2005. 480 str.
 • Baker, Wayne. Socijalnim kapitalom do uspjeha. Zagreb: MATE, 2004. 240 str.

Predavanja i sudjelovanja na seminarima
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za antropologiju – redovita predavanja počevši od 2009. godine na diplomskim kolegijama "Drevne seobe I.", "Uvod u prapovijest", "Ideologija i osmišljavanje podrijetla" i "Drevne seobe II."; sveukupno do kraja zimskog semestra 2011/2012. 265 sati predavanja i 185 sati seminarskog rada).
 • Sveučilište u Dubrovniku, doktorski studij "Povijest stanovništva" – predmet: "Migracijska kretanja u predmodernom razdoblju" (drugi semestar, 2011) (20 sati).
 • Zagrebačka škola ekonomije i managementa. Ljetnja škola 2008. Hrvatske studije za strance (30 sati).
 • Zagrebačka škola ekonomije i managementa – predavanja o narodima Rusije i o ranoj ruskoj povijesti iz izbornog predmeta ruskih studija, ožujak 2008 (5 sati).
 • Zagrebačka škola ekonomije i managementa – predavanje ruske povijesti iz izbornog predmeta ruske studije, ožujak 2007 (10 sati).
 • Sveučilište u Dubrovniku, doktorski studij "Povijest stanovništva" – predmet: "Migracijska kretanja u predmodernom razdoblju" (drugi semestar, 2006) (20 sati).
 • Zagrebačka škola ekonomije i managementa: The European Union and Association – Necessary Adjustments for EU Membership, listopad 2005.
 • Ljetni tečaj Northwestern University a, Dubrovnik, IUC, srpanj 2003.

Uloga u međunarodnim forumima i organizacijskim odborima
 • OUN, predstavnik Republike Hrvatske (prema izboru MZOS-a i Instituta za migracije i narodnosti) na prvom "Globalnom forumu: migracije i razvitak" (engl. GFMD, Migration and Development), Bruxelles, 9–11. srpnja 2007.
 • Yeni Turkiye izdavačka kuća, predstavnik Republike Hrvatske na skupu "Turska povijest", Ankara, 28-29.03.2002.
 • Institut orijentalistike Ruske akademije znanosti (= Институт востоковедения РАН), predstavnik.
 • Republike Hrvatske u organizacijskom odboru skupa "Povijesni izvori eurazijskih i sjevernoafričkih civilizacija" (rus. Исторические источники евразийских и северноафрических цивилизаций), Zvenigorod, 2– 6. 06. 1998.

Usavršavanje i boravak u inozemstvu
 • Stipendist OECD-a u svrhu istraživanja hrvatskih (i tada jugoslavenskih) migranata u Švedskoj; trotjedni boravak u Švedskoj u suradnji s Centrom za istraživanje migracijskih i etničkih odnosa (CEIFO) U Stockholmu, listopad 1979.
 • Stipendist međudržavne razmjene izmedu Republike Italije i SFRJ; tri mjeseca boravka u Urbinu, u suradnji s Centrom za ekonomsku statistiku (tal. Centro di statistica economica), Sveučilišta u Urbinu, travanj – lipanja, 1986.