|Homepage|

|Publicistika| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


Epistemologija


 

Predavanja

Za službeni opis predmeta, kolegija i literaturu v. pripadne web stranice Odsjeka za filozofiju

Seminari

 

 

 

[Diplomski studij]

 

Porijeklo, kraj i perspektive epistemologije?

(Tematski ciklus od šest nastupnih predavanja, ljet. sem. 2001.)

 

Teorija spoznaje i socijalna epistemologija

(zim./ljet. sem. 2001/02.)

 

Skepticizam i ideja semiološke epistemologije

(zim./ljet. sem. 2002./03.)

 

Epistemologija i hermeneutika

(zim./ljet. sem. 2003/04.)

 

Spoznaja i problem ideologije

(zim./ljet. sem. 2004/05.)

 

Teorija spoznaje i rodna epistemologija

(zim./ljet. sem. 2005/06.)

 

Spoznaja i epistemologija medija

(zim./ljet. sem. 2006/07.)

[Postdiplomski studij]

Epistemologija metafore

(Šest predavanja na Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana 1997. i 1998.)

Filozofska semiologija (I-II): Aristotel, Locke, Hegel, Peirce

(Četiri predavanja, 2003/04.)

 

Epistemologija

(Dva predavanja, Odsjek za kroatistiku, ak. g. 2004/05.)

 

Perspektive epistemologije (I-III): Rorty, Nietzsche,

(Šest predavanja, ak. g. 2006/07.)

 

 

 


AppleMark


Predmet je koncipiran kao uvodni kurs u diplomskom studiju filozofije iz teorija spoznaje, znanosti, racionalnosti i diskursa. Izvodi se u obliku predavanja i seminara.

Predavanja (u obaveznom kolegiju) su kombinirana s diskusijom na temelju odabrane novije literature. Obavezni kolegij se sastoji od stalnog programskog dijela (pregled sistematske tematike spoznajne teorije na temelju klasične, moderne i suvremene filozofske literature i novije standardne sekundarne literature) te promjenjivog dijela u kojemu se ispituje odnos epistemologije i srodnih rubnih disciplina (filozofije jezika, teorija svijesti i samosvijesti, hermeneutike, semiologije, psihoanalize, kritike ideologije).

Seminari su koncipirani kao prateći tematski kolegiji uz predavanja, odvijaju se u načelu na proseminarskoj (zim. sem.) i seminarskoj razini (ljet. sem.). Iako su tematski srodni, formalnu su zaokružena semestralna cjelina. Za administrativne uvjete pristupa pojedinačnom seminaru, način rada i obaveze sudionika v. pripadne web stranice Odsjeka za filozofiju.

U postdiplomskom (doktorskom) studiju filozofije kolegij je koncipiran kao pregledni uvod u specijalne teme filozofske epistemologije s posebnim osvrtom na recentne diskusije i literaturu. Odvija se kao tematski ciklus od 4-6 predavanja s diskusijom.

Za publikacije vidi bibliografiju, prikaz knjiga i druge radove kao i sinteze izlaganja uz pojedine kolegije.

 

 

[Diplomski studij]

 

Platon, Teetet

(zim. sem. 2001/02.)

 

Suvremene filozofske teorije metafore

 (ljet. sem. 2002.)

 

Antička teorija znaka

 (zim. sem. 2002/03.)

 

Suvremena semiotika i epistemologija

(ljet. sem., 2003.)

 

Filozofija i psihoanaliza I (Freud)

(zim. sem. 2003/04.)

 

Filozofija i psihoanaliza II (Lacan)

(ljet. sem. 2004.)

 

Spoznaja i hermeneutika I (Heidegger)

(zim. sem., 2003/4.)

 

Spoznaja i hermeneutika II (Gadamer)

(ljet. sem. 2004.)

 

Episteme I (Platon)

(zim. sem. 2004/05)

 

Episteme II (Quine, Foucault, Derrida)

(ljet. sem. 2005.)

 

Episteme erosa (Hesiod, Platon)

(zim. sem. 2005/06.)

 

Seksualizacija znanosti (Foucault, Butler)

(ljet. sem. 2006.)

 

Mitski kanal komunikacije (Platon, Freud)

(zim. sem. 2006/07.)

 

Suvremene teorije medija

(ljet. sem. 2007.)


|Homepage|

|Publicistika| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|